Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi

Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi

Noklus har i samarbeid med Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) og NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) utviklet et teoretisk EQA-program for felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi (Rapport for etablering av felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi). 

Hensikten med programmet er å gi laboratoriene en mulighet til å sammenligne sine resultater med resten av landet. Deltakerne mottar en resultatrapport fra Noklus hvor det blir gitt en visualisering av eget resultat sammenliknet (anonymt) med resultatene fra de andre laboratoriene.

Høsten 2023 ble det utført en pilotutsendelse som inkluderte fem kvalitetsindikatorer (Resultatrapport for pilotutsendelse 2023).

Utsendelsen i 2024 vil inkludere de samme fem kvalitetsindikatorene som i piloten.