Gleditschgården legesenter - Helse Sør-Øst

Ved Gleditschgården legesenter er lege og helsesekretær involvert i diabetesoppfølgingen. Som hovedregel har kontoret en årskontroll og en halvårskontroll. Hvis pasientene har behov for hyppigere kontroll på grunn av dårlig regulert blodsukker eller om pasienten trenger tettere oppfølging og motivasjon i forhold til vektnedgang, så følger kontoret opp disse pasienten med tremåneders kontroll i tillegg. Pasientene gir uttrykk for at de setter pris på den tette oppfølgingen og følelsen av å bli sett og hørt. Personalet er også godt fornøyd med løsningen på diabetesoppfølgingen på sitt kontor.

Praktisk

  • Diabeteskontrollene gjennomføres en dag i uken.
  • Legekontoret prøver å få pasientene til å komme inn 2-3 dager før timen for å ta blodprøver slik at resultatet er klart til kontrolltimen. Hvis det ikke lar seg gjøre så tar de blodprøver samme dag som pasienten kommer på timen.
  • Helsesekretær har satt av 40 minutter til kontrollen og fastlegen kommer inn de 5 siste minuttene for å eventuelt justere medisiner.

 

Denne beskrivelsen er oppdatert 16.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.