Hisøy legesenter - Helse Sør-Øst

Ved Hisøy legesenter er sykepleier, lege og sekretær involvert i diabetesoppfølgingen. Pasientene kommer til kontroll hos diabetessykepleier en gang i året. Hvis pasienten har behov for ekstra kontroll til sykepleier, avtales dette. Ellers er diabetespasientene inne til vanlige kontroller hos sin fastlege.

Praktisk

  • Diabeteskontrollene gjennomføres 2-3 ganger i måneden hos diabetessykepleier
  • Det er satt av 45 minutter hos sykepleier og legen kommer inn på slutten av denne samtalen. Legen går gjennom pasientens medisiner og neste kontroll avtales
  • Sykepleier tar blodprøver på pasienten den dagen pasienten er på kontroll. Hun sjekker føtter med monofilament, kontrollerer blodtrykk, de snakker om kost og mosjon, pasientens målsetting og motivasjon

Denne beskrivelsen er oppdatert 22.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.