3 leger - Helse Vest

3 leger har ansatt en sekretær i 40 % stilling for å gjennomføre årskontroll på diabetespasientene. Dette er fordelt på to dager. Kontoret har totalt fire leger. Den ene dagen har sekretæren to av legene sine pasienter, og de to andre legene sine pasienter den andre dagen. 

Praktisk

  • Diabeteskontroller gjennomføres to dager i uken
  • Pasientene kalles inn og bes komme innom en uke før for urinprøve (u-AKR) og blodprøver. De som ikke har fått gjort dette før timen, tar HbA1c på kontoret dagen de kommer til kontroll og de andre prøvene til innsending etter timen. 
  • Det er satt av en time til sekretær og lege tilser pasienten ved behov innimellom på denne konsultasjonen.
  • Sekretæren bruker Noklus diabetesskjema og fyller ut dette.
  • Hun tar også EKG, monofilament og vekt, før hun har samtale rundt tidligere sykdommer, kosthold, livsstil og annet.
  • Pasientene får med seg et ark med standardiserte livsstil/kostholdsråd.
  • Pasientene er satt opp i en egen time bok, men også i fastlegen sin timebok. I løpet av timen kommer fastlegen inn, ser på EKG, tar eventuelle spørsmål og gjør justeringer på medisinering. Ofte settes det opp ny time hos fastlegen, da det ofte kommer opp en del ikke-diabetesrelaterte-spørsmål. 

Denne beskrivelsen er oppdatert 22.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.