Prosjektbeskrivelse - Åsne Bakke

Tittel

"Bedre kvalitet av diabetesbehandlingen - Type 2 diabetes in general practice and factors associated with quality of care".

Ingress

Dette er et PhD-prosjekt som vil kartlegge behandlingskvaliteten av type 2 diabetes i norsk allmennpraksis. Vi vil presentere status og trender 2005-2014 og faktorer som er assosiert med god diabeteskontroll.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

1) Kartlegge behandlingskvaliteten av type 2 diabetes i allmennpraksis 2014

2) Sammenligne behandlingskvaliteten i 2014 med data fra 2005

3) Identifisere områder med forbedringspotensiale

4) Finne modifiserbare pasient-, lege- og legekontorfaktorer som er assosiert med god diabeteskontroll og oppfølging.

Bakgrunn

De fleste personer med type 2 diabetes har hovedoppfølging i allmennpraksis. God glykemisk kontroll og riktig håndtering av kardiovaskulære risikofaktorer kan redusere vaskulære komplikasjoner og mortalitet hos personer med type 2 diabetes. Det er derfor viktig å kartlegge status, identifisere områder og finne modifiserbare faktorer som kan bidra til god diabetesomsorg.

Delprosjekter

Artikkel 1: Kvaliteten av type 2 diabetes i norsk allmennpraksis 2005-2014.

Artikkelen gir en oversikt over andelen som har fått kontrollert blodprøver og undersøkelser anbefalt i retningslinjene. Gjennomsnittsverdier for HbA1c, blodtrykk og kolesterol oppgis samt andelen som oppnår behandlingsmål. Resultatene blir sammenlignet med blant annet Sverige og Skotland. Den ble publisert november 2017 og kan i sin helhet i leses i BMJ Open DRC.

Artikkel 2: Faktorer som kan ha betydning for at personer med type 2 diabetes faktisk får utført undersøkelser der senkomplikasjoner kan oppdages (urinprøve, fotundersøkelse og øyeundersøkelse).

Vi vil finne ut om disse undersøkelsene utføres oftere hos noen spesielle grupperinger (alder, kjønn, diabetesvarighet, medikasjon, utdannelse). Vi har koblet dataene om utdannelse og etnisitet opp mot data fra Statistisk sentralbyrå. Vi vil også undersøke om det er forskjell på leger som dokumenterer undersøkelsene vs de som ikke gjør det (lege alder, lege kjønn, erfaring, størrelse på legelister). Til slutt vil vi finne ut om det er regionale forskjeller og om legekontor med flere ansatte (f.eks. sykepleiere/diabetessykepleiere) får gjort de anbefalte prosedyrene. Vi håper å få publisert artikkelen i 2018.

Artikkel 3: Faktorer som kan ha betydning for at personer med type 2 diabetes oppnår behandlingsmål for HbA1c, blodtrykk og kolesterol.

Vi vil finne ut om det er noen spesielle grupperinger som oftere oppnår målene (alder, kjønn, diabetesvarighet, medikasjon, utdannelse). Vi har koblet dataene om utdannelse og etnisitet opp mot data fra Statistisk sentralbyrå. Vi vil også undersøke om det er forskjell på leger som oppnår behandlingsmålen (lege alder, lege kjønn, erfaring, størrelse på legelister). Til slutt vil vi finne ut om det er regionale forskjeller og om legekontor med flere ansatte (f.eks. sykepleiere/diabetessykepleiere) oftere oppnår behandlingsmålene. Vi håper å få publisert artikkelen i 2019.

Finansiering

PhD-midler fra Extrastiftelsen og Endokrinologisk Forskningsfond, Stavanger Universitetssykehus

Samarbeid

Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diabetesforbundet

Prosjektleder

Sverre Sandberg

Deltakere

John Cooper, Geir Thue, Svein Skeie, Siri Carlsen, Ingvild Dalen, Karianne Fjeld Løvaas, Tone Vonheim Madsen, Ellen Renate Oord, Anh Thi Tran, Anne Karen Jenum, Tore Julsrud Berg, Tor Claudi, Bjørn Gjelsvik

Prosjektstart og slutt

01.01.2017-31.12.2019