Innsyn

Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert.

Ønsker du innsyn, kan du benytte skjema for innsyn og sende i posten.

Du kan ellers gjøre bruk av dine rettigheter ved å kontakte Noklus på telefon 55 97 95 00.