Fremtidige prosjekter

Undersøke og vurdere sykelighet og ev. overdødelighet hos personer med diabetes sammenlignet med normalbefolkningen