Variabeloversikt

Registervariablene er valgt etter gjennomgang av hva tilsvarende registre inneholder og på bakgrunn av internasjonal konsensus. Noen variabler inngår som grunndata og registreres én gang, mens andre må registreres jevnlig.  

De viktigste er:

  • Diagnoseår, type diabetes og egenmåling av blodsukker
  • Vekt, høyde, fysisk aktivitet, blodtrykk og røyking
  • Laboratoriedata: HbA1c, lipider og kreatinin
  • Aktuell behandling av hyperglykemi, dyslipidemi, tromboserisiko og hypertensjon
  • Er det foretatt undersøkelser av øyenbunn og føtter i henhold til retningslinjene?
  • Forekomst av fotsår og diabetesrelatert skade på øyenbunn, nyrer og perifere nerver

Her kan du se variabeloversikten