Kvalitetspolitikk

Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser i Norge blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Våre tjenester skal være lett tilgjengelige, tilpasset våre deltakeres behov, være kunnskapsbaserte og leveres av høyt kvalifiserte medarbeidere.

Noklus forplikter seg til å ha EQA-program med god kvalitet, til å overholde krav i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO/IEC 17043:2010 og til kontinuerlig å forbedre kvalitetsstyringssystemet.