Eksterne kvalitetsprogram fra andre EQA-organisasjoner

Deltakere i EQA-program får tilsendt kontrollprøver der konsentrasjonen er ukjent for mottaker. Kontrollene analyseres og resultatene registreres på web etter prosedyre fra de respektive EQA-organisasjonene. Uthenting av rapport gjøres på web hos den enkelte EQA-organisasjonen.