ROSA 4 (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland)

ROSA 4 (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland)

Rosa 4 er et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Noklus, Universitet i Bergen, Universitetet i Oslo ved institutt for helse og samfunn, Oslo Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø og Diabetesforbundet. ROSA 4 er en tverrsnittsundersøkelse, basert på data fra fastlegens elektroniske pasientjournaler hos cirka 11500 pasienter med diabetes diagnose. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2015 og første kvartal av 2016. 282 fastleger deltok fordelt på 77 legekontor i deler av Oslo og Akershus, i Sandnes i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen, Fjell kommune i Hordaland og i Salten i Nordland.

Behandlingskvaliteten måles mot nasjonale retningslinjer fra 2009 og sammenlignes med data fra en lignende undersøkelse i 2005. Opplysningene blir også koblet til sentrale registre. Studien vil dermed kunne gi svar på mange sentrale helsespørsmål. ROSA 4 vil bl.a. kartlegge behandlingskvaliteten for pasienter med diabetes, samhandling mellom fastlege og sykehuspoliklinikk og om behandlingen er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted. Etter 5 og 10 år vil sykelighet og dødsårsaker hos disse pasientene bli sammenlignet med normalbefolkningen.

  •