Besthelse Nordstrand - Helse Sør-Øst

Besthelse Nordstrand er et legekontor som har jobbet under PHT-piloten (primærhelseteam), hvor lege og sykepleier da har vært involvert i diabetesoppfølgingen. Siden tilskuddet til PHT opphører 30.06.2024 kan noen av opplysningene avvike i ettertid. Diabetespasientene har gått til kontroll en gang i året til lege og sykepleier og ellers til lege hver tredje måned.

Praktisk

  • Diabeteskontrollene ved kontoret er ikke fastsatt til spesielle dager.
  • Blodprøver tas samme dag. Glukose, HbA1c, urinstix, og AKR analyseres på lokal lab, mens serumprøver sendes til Fürst.
  • Sykepleier har satt av 30-45 minutter.
  • Legen har satt av 20 minutter.

 

Denne beskrivelsen er oppdatert 16.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Siden tilskuddet til PHT opphører 30.06.24 kan noen av opplysningene avvike i ettertid.