Aktuelt fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Fagmøte 2022 innen medisinsk biokjemi

Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier, 16.-17. mars 2022, Scandic Nidelven, Trondheim
Mer informasjon

 

UK Neqas Cellular Pathology Technique:
“Cellular Pathology Educational Webinars”: https://www.ukneqascpt.org/workshops

Påmelding gjøres på UK Neqas CPT sine nettsider (ikke via Noklus).
Faktura sendes fra UK Neqas CPT direkte til deltaker som betaler denne selv.

 

 

EQA-program for covid-19

Påmelding til følgende EQA-program gjøres via Noklus:

Molekylær deteksjon:
Instand: "Virus Genome Detection (#340) Coronavirus SARS-CoV-2"
Labquality: #5676 "SARS-CoV-2, nucleic acid detection"
UK NEQAS microbiology: "Molecular Detection of Coronavirus (SARS CoV-2)"

Serologisk testing:
Labquality:         #5681 "SARS-CoV-2, antigen detection", #5677 "SARS_CoV-2, antibodies"
UK NEQAS IIA: "Covid-19/SARS-CoV2 Antibodies" 
Instand: Virus Immunology (416), Anti-SARS-CoV-2 


Kontakt oss for mer informasjon spl@noklus.no

Mikrobiologi

Pål A. Jenum, overlege, Noklus, har utarbeidet et kontrollprogram for antibiotika resistens med tilhørende veileder, som nå er tilgjengelig på våre nettsider:

Antibiotika resistens kontrollprogram og Veiledning til programmet.