Aktuelt fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Webinarer 2020/2021


Equalis:
- Molekylärdiagnostik, 04.11.20
- Allmän klinisk kemi, 10.11.20
- Nuklearmedicin, 17.11.20
- Arbets- och lungfysiologi, 19.11.20
- Ekokardiografi, 20.01.21
- Koagulation, 28.01.21

https://www.equalis.se/sv/produkter-tjanster/utbildningar/

Påmelding gjøres på Equalis sine nettsider (ikke via Noklus).
Faktura sendes fra Equalis direkte til deltaker som betaler denne selv.


UK Neqas Cellular Pathology Technique:
“Cellular Pathology Educational Webinars”: https://www.ukneqascpt.org/workshops

Påmelding gjøres på UK Neqas CPT sine nettsider (ikke via Noklus).
Faktura sendes fra UK Neqas CPT direkte til deltaker som betaler denne selv.

 

Fagmøte 2021 innen medisinsk biokjemi

Usikkerheten omkring korona-situasjonen gjør at Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier på Scandic Oslo Airport Gardermoen i 2021 er flyttet fra mars til slutten av september. Informasjon om Fagmøte 2021.

 

EQA-program for covid-19

Påmelding til følgende EQA-program gjøres via Noklus:

Molekylær deteksjon:
Instand: "Virus Genome Detection (#340) Coronavirus SARS-CoV-2"
Labquality: #5676 "SARS-CoV-2, nucleic acid detection"
UK NEQAS microbiology: "Molecular Detection of Coronavirus (SARS CoV-2)"

Serologisk testing:
Labquality:         #5681 "SARS-CoV-2, antigen detection", #5677 "SARS_CoV-2, antibodies"
UK NEQAS IIA: "Covid-19/SARS-CoV2 Antibodies" 
Instand: Virus Immunology (416), Anti-SARS-CoV-2 


Kontakt oss for mer informasjon spl@noklus.no

Mikrobiologi

Pål A. Jenum, overlege, Noklus, har utarbeidet et kontrollprogram for antibiotika resistens med tilhørende veileder, som nå er tilgjengelig på våre nettsider:

Antibiotika resistens kontrollprogram og Veiledning til programmet.