Aktuelt fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier

EQA-program for covid-19

Påmelding til følgende EQA-program gjøres via Noklus:

Molekylær deteksjon:
Instand: "Virus Genome Detection (#340) Coronavirus SARS-CoV-2"
Labquality: "Molecular diagnostics SARS-CoV-2" (#5676) 
UK NEQAS microbiology: "Molecular Detection of Coronavirus (SARS CoV-2)"

Serologisk testing:
Labquality: "Serological testing, 2-3 SARS-CoV-2 antibody EQA samples (IgG/IgM pos and neg) for serological assays for SARS-CoV-2 antibody detection" (#5677) 
UK NEQAS IIA: "Covid-19/SARS-CoV2 Antibodies" 
Instand: Virus Immunology (416), Anti-SARS-CoV-2 


Kontakt oss for mer informasjon spl@noklus.no

Mikrobiologi

Pål A. Jenum, overlege, Noklus, har utarbeidet et kontrollprogram for antibiotika resistens med tilhørende veileder, som nå er tilgjengelig på våre nettsider:

Antibiotika resistens kontrollprogram og Veiledning til programmet.