Aktuelt fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Fagmøte Medisinsk biokjemi, Solstrand 10.-12.mars 2020

Tema på Fagmøtet er diagnostikk av svangerskapsdiabetes, harmonisering og utfordringer ved allergianalyser. Årets workshop omhandler «Kvalitetssikring av blodgassinstrument».

 

Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod, Scandic Park Sandefjord 22.-24.-april 2020

Tema er Hematologi med fokus på morfologi i perifert blod. Målgruppen er bioingeniører og leger i medisinske laboratorier som jobber med hematologisk analyse og vurdering av blodutstryk. Kurset er søkt godkjent med 25 tellende kurstimer hos Bioingeniørfagliginstitutt (BFI) og Den norske legeforening (Dnlf).

 

Mikrobiologi

Pål A. Jenum, overlege, Noklus, har utarbeidet et kontrollprogram for antibiotika resistens med tilhørende veileder, som nå er tilgjengelig på våre nettsider:

Antibiotika resistens kontrollprogram og Veiledning til programmet.