Aktuelt fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier

Noklus v/seksjon for sykehus og private laboratorier arrangerer workshops, kurs og årlig fagmøte innenfor medisinsk biokjemi.

Dato: 12.-14. mars 2024
Sted:  Scandic St. Olavs plass, Oslo
Målgruppe: Bioingeniører og legespesialister

En ekspertgruppe bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet. Kurset vil bli publisert i kurskalenderen i begynnelsen av januar. Vi har ikke informasjon om tema for kurset pr nå.

 

UK Neqas Cellular Pathology Technique “Cellular Pathology Educational Webinars”

https://www.ukneqascpt.org/workshops

Påmelding gjøres på UK Neqas CPT sine nettsider (ikke via Noklus).
Faktura sendes fra UK Neqas CPT direkte til deltaker som betaler denne selv.

 

Mikrobiologi

Pål A. Jenum, overlege, Noklus, har utarbeidet et kontrollprogram for antibiotika resistens med tilhørende veileder, som nå er tilgjengelig på våre nettsider:

Antibiotika resistens kontrollprogram og Veiledning til programmet.

 

Kontakt oss for mer informasjon spl@noklus.no