Aktuelt fra Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Nytt Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod

Kurset er planlagt til 26.-28.10.2021 og holdes i Sandefjord.
Målgruppe: bioingeniører og leger som jobber med hematologisk analyse og vurdering av blodutstryk, leger i spesialisering innen medisinsk biokjemi.
Mer informasjon og påmelding

 

Webinarer 2021

Equalis:
Proteinanalyser, 15. april
Klinisk immunologi, 22.april
Endokrinologi, 30. september
Transfusjonsmedisin, 7. oktober
Pasientnære analyser, 14. oktober
Allmenn klinisk kjemi, 11. november
Humangenetikk, 17. november
Nukleærmedisin, 23. november

https://www.equalis.se/sv/produkter-tjanster/utbildningar/

Påmelding gjøres på Equalis sine nettsider (ikke via Noklus).
Faktura sendes fra Equalis direkte til deltaker som betaler denne selv.


UK Neqas Cellular Pathology Technique:
“Cellular Pathology Educational Webinars”: https://www.ukneqascpt.org/workshops

Påmelding gjøres på UK Neqas CPT sine nettsider (ikke via Noklus).
Faktura sendes fra UK Neqas CPT direkte til deltaker som betaler denne selv.

 

Fagmøte 2021 innen medisinsk biokjemi

Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier 2021 er flyttet til Zander K/Grand Hotel Terminus, Bergen 27.-29. september 2021.
Mer informasjon

 

EQA-program for covid-19

Påmelding til følgende EQA-program gjøres via Noklus:

Molekylær deteksjon:
Instand: "Virus Genome Detection (#340) Coronavirus SARS-CoV-2"
Labquality: #5676 "SARS-CoV-2, nucleic acid detection"
UK NEQAS microbiology: "Molecular Detection of Coronavirus (SARS CoV-2)"

Serologisk testing:
Labquality:         #5681 "SARS-CoV-2, antigen detection", #5677 "SARS_CoV-2, antibodies"
UK NEQAS IIA: "Covid-19/SARS-CoV2 Antibodies" 
Instand: Virus Immunology (416), Anti-SARS-CoV-2 


Kontakt oss for mer informasjon spl@noklus.no

Mikrobiologi

Pål A. Jenum, overlege, Noklus, har utarbeidet et kontrollprogram for antibiotika resistens med tilhørende veileder, som nå er tilgjengelig på våre nettsider:

Antibiotika resistens kontrollprogram og Veiledning til programmet.