Prosjektets hovedmål

Prosjektets hovedmål

Undersøke og vurdere:

  • kvaliteten på diabetesbehandling i Norge i 2014
  • trender i behandlingskvalitet fra 2005-2014
  • om pasienter er behandlet på rett nivå i helsetjenesten
  • om behandlingskvaliteten er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted
  • sykelighet og dødelighet hos personer med diabetes sammenlignet med normalbefolkningen