Medisinsk biokjemi

Noklus tilbyr mange program til ekstern kvalitetssikring innen medisinsk biokjemi.

I tillegg til program som Noklus selv produserer, formidler vi program fra en rekke ulike organisasjoner, de viktigste er Labquality, Equalis, UK NEQAS, ECAT, Instand og DEKS. Påmelding til de fleste organisasjoner kan gjøres via Noklus.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål

Anbefaling for når blodutstryk bør vurderes basert på celletellinger og/eller flagg fra hematologiinstrumenter


Noklus tilbyr diverse kalibrator- og kontrollmaterialer.

Skjema for bestilling av HK langtidskontroll og HbA1c kalibrator fra DEKS

Skjema for bestilling av INR kalibratorsett fra Equalis

Skjema for bestilling av NFKK Referanse serum X fra DEKS