Mastergrader

 • Tone Vonheim Madsen, 2021: "Intensivert oppfølging av pasienter med diabetes type 1 med dårlig glykemisk kontroll - En intervensjonsstudie med utgangspunkt i data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV)".
 • Julie Hamre, 2020: «Evaluering av kontrollmateriale som brukes til ekstern kvalitetsvurdering av hematologiske analyser».
 • Hege Alvheim, 2020: «Interferens av antifosfolipidantistoff på ulike Protrombintid (PT-INR)-metoder».
 • Berit Oddny Riksheim, 2016: «Analyse av urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio: En sammenlignende undersøkelse av ferskt og frosset kontrollmateriale til ekstern kvalitetskontroll».
 • Gro Gidske, 2016: «Hemolyse - valg av metode for fremstilling av prøver har betydning for resultatene i interferensstudier». I denne studien ble tre ulike metoder for fremstilling av kunstig hemolyserte prøver sammenlignet. For enkelte analytter hadde valg av metode betydning for resultatene.
 • Wenche Sletbakk Vie, 2016: «Evaluering av kontrollmateriale som brukes til ekstern kvalitetsvurdering av glukosemålinger».
 • Wenche Iren Bjelkarøy, 2013. «Er laboratorierutiner og laboratoriekvalitet ved norske sykehjem endret? Har opplæring og oppfølging initiert av Noklus som en del av Omsorgsplan 2015 nyttet?»
 • Karianne Fjell Løvaas, 2013. «Innsamling av data til norsk diabetesregister for voksne ved hjelp av spørreskjema til personer med diabetes
 • Elisabeth Løkkebø, 2011. «Trygg antikoagulasjonsbehandling: Pasienter i Norge kan drive egenkontroll av warfarinbehandling
 • Kari Nerhus, 2010. «Effekt av omgivende temperatur på måling av blodsukker med apparater beregnet til bruk av diabetikere
 • Camilla Eide Jacobsen, 2009. «En modell for evaluering av systemer til kontinuerlig glukosemåling. Utprøving av Guardian REAL-Time
 • Anne Elisabeth Solsvik, 2009. «Postanalytisk kvalitetssikring i hematologi. Hvordan brukes informasjon fra ulike hematologisystemer
 • Anne Vegard Stavelin, 2007. «Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten - vurdering av analysekvalitet og en evaluering av to kontrollsystem for analytisk kvalitetskontroll ved hjelp av datasimuleringer.»
 • Siri Fauli Munkerud, 2000. «En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieanalyse i primærhelsetjenesten»
 • Gunn Kristensen, 2000. «Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til diabetikere.»