Gransdalen legesenter - Helse Sør-Øst

Tidligere var Gransdalen legesenter pilot for primærhelseteam hvor sykepleier også var involvert i diabetesoppfølgingen. Nå er de tilbake til at lege og helsesekretær jobber sammen om årskontrollene. Legekontoret har jobbet systematisk med årskontroller siden 2015, og de bruker Noklus sitt diabetesskjema. De synes diabetesoppfølgingen fungerer meget bra med godt innarbeidede rutiner. Ved Gransdalen legesenter gjennomfører de også årskontroller hos astma- og kolspasienter.

Praktisk

  • Diabeteskontrollene gjennomføres en dag pr uke
  • Blodprøver og undersøkelser av pasientene tas samme dag
  • Det er satt av 46-60 minutter hos helsesekretær
  • Lege tilser pasienten uken etterpå og da er det satt av 20 minutter

Denne beskrivelsen er oppdatert 22.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.