Praktisk veiledning og råd om analyseinstrument, analyser, prøvetaking

Laboratorierådgiverne i Noklus kan gi råd, praktisk veiledning og undervisning om prøvetaking, prøvebehandling, bruk av analyseinstrumenter og rutiner for kvalitetssikring av analysene mm.
Deltakerne våre kan kontakte sin lokale laboratorierådgiver for å avtale møte/undervisning.

Kontakt laboratorierådgiver

Laboratorierådgiveren kan også gi råd om valg av analysemetoder og laboratorieutstyr. Rådene som gis er objektive og uavhengig av produsent. Vi støtter oss bl.a. til SKUP og resultater fra Noklus ekstern kvalitetsvurdering over tid.

SKUP - utprøving av instrumenter i primærhelsetjenesten