Informasjon om våre e-læringskurs

Informasjon om innlogging

Noklus tilbyr e-læringskurs innen laboratoriearbeid til ulike yrkesgrupper.

Alle legekontor, sykehjem og andre virksomheter som deltar i Noklus har fått tildelt brukernavn og passord for innlogging på "Min side", og dette må brukes for å få tilgang til kursene. Den som har hovedansvaret for praktisk laboratoriearbeid i din virksomhet, er ofte den som har ansvaret for kontakten med Noklus. Vedkommende vil ha fått brukernavn og passord som kan brukes ved innlogging.

Her kan du logge deg inn på "Min side".

Tema for e-læringskursene

E-læringskursene dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg har vi et kurs som omhandler CRP og to kurs om urinprøver; "Urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser" og "Andre urinundersøkelser". For målgruppen leger i primærhelsetjenesten har Noklus utviklet et e-læringskurs med temaet "Laboratorierprøver ved infeksjoner". Kurset er godkjent som seks timers valgfritt kurs for spesialiteten allmennmedisin og samfunnsmedisin, og for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Våre e-læringskurs om covid-19

I juni 2020 lanserte vi et e-læringskurs for leger om bruk av laboratorieprøver ved covid-19. Kurset er godkjent som to timers valgfritt kurs for spesialitetene allmennmedisin og arbeidsmedisin. I oktober 2020 lanserte vi et e-læringskurs om prøvetaking ved covid-19. Begge kursene  er oppdaterte med et nytt kapittel om antigen hurtigtest og du finner dem på "Min side ". Disse kursene er også åpne for helsepersonell hvis arbeidsgiver ikke er deltaker i Noklus. Her finner du mer informasjon om dette.