Informasjon om våre e-læringskurs

Informasjon om innlogging

Noklus tilbyr e-læringskurs innen laboratoriearbeid til ulike yrkesgrupper.

Alle legekontor, sykehjem og andre virksomheter som deltar i Noklus har fått tildelt brukernavn og passord for innlogging på "Min side", og dette må brukes for å få tilgang til kursene. Den som har hovedansvaret for praktisk laboratoriearbeid i din virksomhet, er ofte den som har ansvaret for kontakten med Noklus. Vedkommende vil ha fått brukernavn og passord som kan brukes ved innlogging.

Her kan du logge deg inn på "Min side".

Tema for e-læringskursene

E-læringskursene dekker tema som blodprøvetaking, urinprøvetaking, laboratorieprøver ved infeksjoner, måling av CRP og glukose samt kvalitetsarbeid. Se utklipp fra kursoversikten i vår e-læringsportal.

Kurset laboratorieprøver ved infeksjoner er godkjent som seks timers valgfritt kurs for spesialiteten allmennmedisin og samfunnsmedisin, og for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Våre e-læringskurs om covid-19

I 2020 lanserte vi to e-læringskurs om covid-19 der det ene omhandler prøvetaking og det andre bruk av laboratorieprøver ved covid-19. Sistnevnte kurs har leger som målgruppe og er godkjent som to timers valgfritt kurs for spesialitetene allmennmedisin og arbeidsmedisin. I tillegg til å ligge tilgjengelig på Min side for deltakere i Noklus, er kursene om covid-19 gjort tilgjengelig for de som ikke er deltakere i Nokus. Her finner du mer informasjon om dette.