Informasjon om våre e-læringskurs

Informasjon om innlogging

Noklus tilbyr e-læringskurs innen laboratoriearbeid til ulike yrkesgrupper.

Alle legekontor, sykehjem og andre virksomheter som deltar i Noklus har fått tildelt brukernavn og passord for innlogging på "Min side", og dette må brukes for å få tilgang til kursene. Den som har hovedansvaret for praktisk laboratoriearbeid i din virksomhet, er ofte den som har ansvaret for kontakten med Noklus. Vedkommende vil ha fått brukernavn og passord som kan brukes ved innlogging.

Her kan du logge deg inn på "Min side".

Tema for e-læringskursene

E-læringskursene dekker temaer som blodprøvetaking, urinprøvetaking, pasientnære analyser, laboratorieprøver ved infeksjoner samt kvalitetsarbeid. Se utklipp fra kursoversikten under.

Kurset "Laboratorieprøver ved infeksjoner" er godkjent som seks timers valgfritt kurs for spesialiteten allmennmedisin og samfunnsmedisin, og for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. Kurset "Laboratorieprøver ved covid-19" er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin og arbeidsmedisin.