For personer med diabetes

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes i Norge. Registeret danner også et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Registrering i diabetesregisteret kan skje via tre kilder; allmennlegen, diabetespoliklinikken eller ved at personer med diabetes sender opplysninger direkte til registeret. Informasjon om hvordan du kan reservere deg, finner du her "Reservasjon".

Myndigheter og diabetesfagmiljøet i Norge ser på det som svært viktig at alle som har diabetes i Norge er registrert i diabetesregisteret. De fleste diabetespoliklinikkene i landet rapporterer allerede til registeret.

Selv om antall fastleger som støtter opp om registeret er økende, er det ønskelig at du som har diabetes rapporterer direkte til registeret dersom ikke fastlegen din gjør det. På denne måten vil du være med å bidra til en bedre oversikt på hvor god diabetesbehandlingen er og hva som må til for at den skal bli bedre.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på noklus@noklus.no

Vi er også takknemlig dersom du ved neste diabeteskontroll oppfordrer din lege til å sende inn data til diabetesregisteret ved hjelp av våre elektroniske verktøy - Noklus diabetesskjema. Lær mer om diabetes årskontroll her.

Diabetesforbundet er en viktig samarbeidspartner for Norsk diabetesregister for voksne og støtter opp om det arbeidet vi gjør. Du kan melde deg inn i Diabetesforbundet her: https://www.diabetes.no/bli-medlem/