Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod

Noklus arrangerer kurs i morfologi for leger innen medisinsk biokjemi og bionigeniører med hematologi som arbeidsfelt. Kurset ble sist holdt i april 2024, og arrangeres igjen ved behov og minst hvert annet år. Kurset varer i 3 dager og 25 undervisningstimer. Kurset har 34 plasser, og kursdeltakere må ha med egen PC. Alle kursdeltakere får tilsendt en kurslisens i forkant, denne må installeres på egen PC og brukes under kurset. I forkant får også alle påmeldte tilsendt en test-case som må besvares.

Læringsutbytte-beskrivelse (for leger i spesialisering).

Kurset vil gi en innføring i morfologisk vurdering av blodutstryk, men hovedvekt på vurdering av digitale cellebilder. Kurset vil dekke alle aspekter av vurdering av blodutstryk, fra preanalytiske og analytiske feilkilder til vurdering av morfologien til alle celleklasser (leukocytter, erytrocytter og trombocytter) og tolkning/klinisk betydning. Kurset består av en kombinasjon av forelesninger og egentrening med pasientcaser med digitale blodutstryk der cellene skal klassifiseres og vurderes. I tillegg skal de også vurdere noen blodutstryk i vanlig lysmikroskop og det blir undervist noe om vurdering av hematologiske cytogrammer. Casene gjennomgås i plenum underveis i kurset. Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål: 

Hovedfokus på kurset er læringsmål 52, men vi berører også følgende læringsmål:

  • 49 Hematologiske sykdommer
  • 50 Integrere kliniske opplysninger med laboratorieresultater

Selvstendig kunne integrere kliniske opplysninger med laboratorieresultater og foreslå ytterligere laboratorieundersøkelser til hjelp i differensialdiagnostikk av hematologiske sykdommer.

  • 51 Cytogrammer- hematologiske

Selvstendig kunne vurdere hematologiske cytogrammer.

  • 52 Blodutstryk

Selvstendig kunne vurdere blodutstryk, herunder normal morfologi, de viktigste patologiske   funn og deres kliniske betydning.

  • 54 Anemi

Ha god kunnskap om biokjemisk utredning av anemi.

  • 16 Mikroskopi

Ha god kunnskap om mikroskopi

 

Dessuten er vi også innom følgende læringsmål:

  • 22 Preanalytiske og postanalytiske feilkilder

Ha god kunnskap om preanalytiske og postanalytiske feilkilder, og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner. 

  • 23 Analytiske feilkilder

Ha god kunnskap om analytiske feilkilder og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner.

Læringsmål 16 er oppe til vurdering i forkant av hvert kurs. Vi erfarer at stadig flere går over til digitale bilder og ikke lenger mikroskoperer. Hvis vi opplever at bruk av mikroskop til differensiering av celler ikke lenger er relevant for flertallet av kursdeltakerne, vil vi slutte med å undervise i bruk av mikroskop.