Anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrument på norske sykehus

Etter ønske fra norske medisinske laboratorier har Noklus laget en anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrument på norske sykehus. Anbefalingen er utarbeidet av følgende prosjektgruppe:

  • Suganthan Sivanesan, bioingeniør (HUS)
  • Margunn Bye Tøsdal, overlege (HUS)
  • Stine Elisabeth Haugland, bioingeniør (Ahus)
  • Karin Toska, overlege (OUS)
  • Fredrik Hansen, bioingeniør (St. Olavs hospital)
  • Gunhild Øygard Fosse, overlege (UNN)
  • Gunn B B Kristensen, prosjektleder (Noklus)

 

Anbefalingen gjelder for tradisjonelle/kassettbaserte og håndholdte blodgassinstrument, og er ment for laboratoriepersonell som har ansvar for blodgassinstrument.

Anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrument på norske sykehus

Noklus forslag til kvalitetskrav blodgass 05.02.24