Kontakt oss på Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Seksjonsleder Anne Elisabeth Solsvik

Faglig koordinator Gunn Kristensen

Faglig koordinator Hanne Puntervoll

Avdelingsingeniør Marianne Risa