Noklus diabetes - sykehus

Dette er en egen og fullstendig strukturert diabetesjournal som dekker de alle fleste funksjoner ved en diabetespoliklinikk, og som samhandler med sykehusets journalsystem. Personalia hentes automatisk inn fra hovedjournalsystemet, og i tillegg overføres alle aktuelle laboratoriedata til fagsystemet. Basert på registrerte data genereres det et notat som limes inn som kronologisk fritekst i hovedjournalsystemet.

Noklus diabetes leveres av DIPS ASA. Les mer på https://www.dips.com/no/dips-diabetes.

Brukermanual: Brukermanual for Noklus Diabetes.

Ofte stilte spørsmål: https://ulriken.freshdesk.com/support/solutions

Support: DIPS ASA tar seg av alt angående mottak av feilmeldinger og feilretting.
Feil meldes alltid inn til superbruker, som melder sak videre via d:sak på DIPS (https://support.dips.no/).

Faglig innhold: Noklus har ansvaret for det faglige innholdet i diabetesjournalen. Eventuelle kommentarer kan sendes på epost noklus@noklus.no eller telefon 55 97 95 19/16.

QuickStat: QuickStat er et statistikkprogram for brukere av Noklus diabetes. Ved hjelp av dette programmet kan ønskede variabler fra klinikken hentes ut fra journalen og sammenstilles. Egnet til bruk i forskning og lokalt kvalitetsarbeid.