Koblinger til andre registre

Koblinger til andre registre

Dataene er blitt koblet mot Statistisk sentralbyrå (SSB). På sikt er det planlagt å hente inn data fra Norsk diabetesregister for voksne, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.

Personer med diabetes i de områdene som omfattes av undersøkelsen,
har rett til å reservere seg mot å være med i undersøkelsen. 

Dette gjøres ved å kontakte Noklus
på telefon 55 97 95 00 eller på e-post noklus@noklus.no