Noklus diabetesskjema for Pasientsky/Hove Total

Registeret har ingen informasjon om når diabetesskjema vil bli tilgjengelig for Pasientsky/Hove total. Kontakt ev. journalleverandøren for mer informasjon.