Fagmøter

Fagmøte innen medisinsk biokjemi arrangeres årlig for sykehus-og private laboratorier. En ekspertgruppe bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet, og møtet er et samlingssted for både bioingeniører og legespesialister.

Usikkerheten omkring korona-situasjonen gjør at Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier på Scandic Oslo Airport Gardermoen i 2021 er flyttet fra mars til slutten av september.