Fagmøter

Fagmøte innen medisinsk biokjemi arrangeres årlig for sykehus-og private laboratorier. En ekspertgruppe bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet, og møtet er et samlingssted for både bioingeniører og legespesialister.

  • Fagmøte 2025