Fagmøter

Fagmøte innen medisinsk biokjemi arrangeres årlig for sykehus-og private laboratorier. En ekspertgruppe bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet, og møtet er et samlingssted for både bioingeniører og legespesialister.

Program Fagmøte 2020