Holdbarhetsdatabase

Komponent Materiale Temperatur Konklusjon Lenke til data
Antitrombin citratplasma romtemperatur 48 timer Antitrombin romtemperatur (14.09.2021)
Apolipoprotein A-1 serum romtemperatur 7 døgn Apolipoprotein A-1 romtemperatur_REV (09.04.2018)
Apolipoprotein B serum romtemperatur 5 døgn Apolipoprotein B romtemperatur_REV (09.04.2018)
APTT citratplasma romtemperatur 8 timer APTT romtemperatur (14.09.2021)
C-peptid serum romtemperatur 36 timer C-peptid romtemperatur_REV (09.04.2018)
CK-MB heparinplasma kjøleskap 5 døgn CK-MB kjøleskap (27.04.20)
D-dimer citratplasma romtemperatur 72 timer D-dimer romtemperatur (14.09.2021)
DHEAS, Dehydro-epiandrosteronsulfat serum romtemperatur 5 døgn DHEAS romtemperatur (26.06.2019)
Erytrocytter EDTA-blod kjøleskap Over 84 timer (3.5 døgn) Erytrocytter kjøleskap (29.04.22)
Ferritin  serum romtemperatur 7 døgn Ferritin romtemperatur (21.02.2017)
Fibrinogen citratplasma romtemperatur 48 timer Fibrinogen romtemperatur (14.09.2021)
Folat (Vit B9) serum 2–8 °C 4 dager Stabilitet_Folat (16.02.2016)
Folat (Vit B9) serum 2–8 °C 7 døgn Folat kjøl (21.02.2017)
Folat serum romtemperatur 24 timer Folat romtemp (21.02.2017)
Fosfat serum romtemperatur 2 døgn Fosfat romtemperatur_REV (09.04.2018)
FSH serum romtemperatur 7 døgn FSH romtemperatur (07.11.2017)
FSH serum romtemperatur 7 døgn FSH romtemperatur (26.06.2019)
GAD-antistoff serum romtemperatur
kjøl
Romtemperatur: 
Gelrør: 5 dager
Fraskilt serum: 7 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
GADA (GAD-antistoff) (12.09.2019)
HbA1c EDTA-blod romtemperatur 4 døgn HbA1c romtemperatur (07.05.2019)
HDL-kolesterol serum romtemperatur 2 døgn HDL-kolesterol (21.02.2017)
HDL-kolesterol serum romtemperatur 3 døgn HDL-kolesterol revidert (17.01.2018)
Hemoglobin EDTA-blod kjøleskap Over 84 timer (3.5 døgn) Hemoglobin kjøleskap (29.04.2022)
Homocystein heparinplasma
(på gel)
kjøleskap 7 døgn HCY kjøleskap på gel (05.01.2018)
Homocystein heparinplasma
(skilt fra gel)
kjøleskap 7 døgn HCY kjøleskap skilt fra gel (05.01.2018)
21-Hydroxylaseantistoff serum romtemperatur
kjøl
frys-tin syklus
Romtemperatur:
Gelrør: 3 dager
Fraskilt serum: 3 dager
Kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
Frys-tin syklus:
holdbar etter en frys/tin syklus
21OHAS (12.09.2019)
IA2-antistoff (IA2A) serum romtemperatur
kjøl
Romtemperatur:
Gelrør: 3 dager
Fraskilt serum: 5 dager
Kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
INA2A (12.09.2019)
Kobalamin serum 2–8 °C 4 dager Stabilitet_Kobalamin (16.02.2016)
Kobalamin serum 2–8 °C og
romtemperatur
5 dager i kjøleskap / 4 dager i romtemp. Vit B12 kjøl_frys (17.02.2017)
Kobalamin serum romtemperatur 7 døgn Vitamin B12 romtemperatur (26.06.2019)
Kortisol serum romtemperatur 7 dager Kortisol_romtemperatur (06.10.2017)
Kortisol serum romtemperatur 7 døgn Kortisol romtemperatur (07.11.2017)
Laktat Fullblod, heparin isbad 60 min Laktat natriumheparin fullblod isbad (25.04.2019)
LDL-Kolesterol serum romtemperatur 2 døgn LDL-kolesterol romtemp (17.02.2017)
Leukocytter EDTA-blod kjøleskap Opptil 60 timer (2.5 døgn) Leukocytter kjøleskap (29.04.2022)
LH serum romtemperatur 7 døgn LH romtemperatur (07.11.2017)
LH serum romtemperatur 7 døgn LH romtemperatur (26.06.2019)
Lipoprotein a serum romtemperatur 5 døgn Lipoprotein a romtemperatur (07.11.2017)
Myoglobin serum romtemperatur 5 døgn Myoglobin romtemperatur (07.11.2017)
NT-proBNP serum og
Li-heparinplasma
m/ separatorgel
2–8 °C 4 døgn NT-proBNP kjøl (26.06.2019)
Nøytrofile granulocytter EDTA-blod kjøleskap Nøytrofile granulocytter er holdbar til og med 60 timer (2.5 døgn) Nøytrofile granulocytter kjøleskap (29.04.2022)
P1NP serum romtemperatur 7 døgn P1NP_romtemperatur (06.10.2017)
Prolaktin serum romtemperatur 7 døgn Prolaktin romtemperatur (26.06.2019)
Protein C citratplasma romtemperatur 48 timer Protein C (14.09.2021)
Protein S citratplasma romtemperatur 48 timer Protein S (14.09.2021)
PT-INR citratplasma romtemperatur 48 timer PT-INR (14.09.2021)
Retikulocytter EDTA-blod kjøleskap Inntil 72 timer (Resultatene viser at Retikulocytter stiger mellom 24 og 48 timer for å så synke igjen. Enkelte punkter går i dette tidsrommet over tillatt totalfeil. Pasientsvar må ses i sammenheng med analysemetodens ytelse og begrensning (CVa 5%)) Retikulocytter kjøleskap (29.04.2022)
Retikulocytthemoglobin,  Ret-He EDTA kjøleskap Inntil 72 timer Retikulocytthemoglobin Ret-he kjøleskap (12.05.2022)
Senkningsreaksjon EDTA-blod kjøleskap 24 timer SR kjøleskap (29.04.2022)
SHBG serum romtemperatur 7 døgn SHBG_romtemperatur (06.10.2017)
SHBG serum romtemperatur 7 døgn SHBG romtemperatur (26.06.2019)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur_REV (09.04.2018)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur (21.02.2017)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur (26.06.2019)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur 7 døgn FT4 romtemperatur (17.02.2017)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur 7 døgn FT4 romtemperatur (26.06.2019)
Testosteron serum romtemperatur Inntil 7 døgn Testosteron_romtemp (28.11.2016)
Totalprotein serum romtemperatur 7 døgn Totalprotein romtemp (17.02.2017)
Triglyserider serum romtemperatur 3 døgn Triglyserider romtemperatur (17.02.2017)
Trombocytter EDTA-blod kjøleskap Inntil 84 timer (3.5 døgn) Plt-F kjøleskap (29.04.2022)
Trombocytter EDTA-blod kjøleskap Inntil 84 timer (3.5 døgn) Plt-I kjøleskap (29.04.2022)
TSH  serum romtemperatur 7 døgn TSH romtemperatur (17.02.2017)
Troponin T hepainplasma kjøleskap 5 døgn TNT kjøleskap (27.04.20)
TSH serum romtemperatur 7 døgn TSH romtemperatur (26.06.2019)
Urat serum romtemperatur 7 døgn Urat romtemperatur (17.02.2017)
Veksthormon (GH) serum romtemperatur 7 døgn Veksthormon_romtemperatur (06.10.2017)
Spytt-Kortisol spytt romtemperatur Inntil 7 døgn Spytt-Kortisol_romtemp (28.11.2016)
Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A) serum romtemperatur
kjøl
romtemperatur:
Gelrør: 5 dager
Fraskilt serum: 5 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
ZNT8A (12.09.2019)

Sist oppdatert: 12.05.22