Holdbarhetsdatabase

Komponent Materiale Temperatur Konklusjon Lenke til data
ACTH EDTA-plasma romtemperatur før sentrifugering Holdbar 4 timer før sentrifugering, 2.5 timer i romtemperatur dersom prøven skal sendes til et annet laboratorium ACTH romtemp før sentr 2018 og 2020 (20.02.2023)
Anti-TPO serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022)
Anti-TPO serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Antitrombin citratplasma romtemperatur 48 timer Antitrombin romtemperatur (14.09.2021)
Apolipoprotein A-1 serum romtemperatur 7 døgn Apolipoprotein A-1 romtemperatur_REV (09.04.2018)
Apolipoprotein B serum romtemperatur 5 døgn Apolipoprotein B romtemperatur_REV (09.04.2018)
APTT citratplasma romtemperatur 8 timer APTT romtemperatur (14.09.2021)
Basofile granulocytter K2EDTA-blod kjøleskap 60 timer Basofile granulocytter kjøleskap (07.12.2022)
Bikarbonat serum romtemperatur 48 timer Bikarbonat i serum (21.04.2021)
C-peptid serum romtemperatur 36 timer C-peptid romtemperatur_REV (09.04.2018)
CA 125 serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Cancer markører kjøleskap (28.11.2022)
CA 15-3 serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Cancer markører kjøleskap (28.11.2022)
CEA serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Cancer markører kjøleskap (28.11.2022)
CK-MB heparinplasma kjøleskap 5 døgn CK-MB kjøleskap (27.04.20)
D-dimer citratplasma romtemperatur 72 timer D-dimer romtemperatur (14.09.2021)
D-Dimer citratplasma romtemperatur, både sentrifugert og usentrifugert 72 timer D-Dimer romtemperatur sentrifugert og usentrifugert (20.06.2023)
DHEAS, Dehydro-epiandrosteronsulfat serum romtemperatur 5 døgn DHEAS romtemperatur (26.06.2019)
Eosinofile granulocytter K2EDTA-blod kjøleskap 72 timer Eosinofile granulocytter kjøleskap (07.12.2022)
Erytrocytter EDTA-blod kjøleskap Over 84 timer (3.5 døgn) Erytrocytter kjøleskap (29.04.22)
Ferritin  serum romtemperatur 7 døgn Ferritin romtemperatur (21.02.2017)
Ferritin serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022)
Ferritin serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Fibrinogen citratplasma romtemperatur 48 timer Fibrinogen romtemperatur (14.09.2021)
Fibrinogen citratplasma romtemperatur, både sentrifugert og usentrifugert 72 timer Fibrinogen romtemperatur sentrifugert og usentrifugert (20.06.2023)
Folat (Vit B9) serum 2–8 °C 4 dager Stabilitet_Folat (16.02.2016)
Folat (Vit B9) serum 2–8 °C 7 døgn Folat kjøl (21.02.2017)
Folat (Vit B9) serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022)
Folat (Vit B9) serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 24 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Folat serum romtemperatur 24 timer Folat romtemp (21.02.2017)
Fosfat serum romtemperatur 2 døgn Fosfat romtemperatur_REV (09.04.2018)
FSH serum romtemperatur 7 døgn FSH romtemperatur (07.11.2017)
FSH serum romtemperatur 7 døgn FSH romtemperatur (26.06.2019)
FSH serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022)
FSH serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 48 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
GAD-antistoff serum romtemperatur
kjøl
Romtemperatur: 
Gelrør: 5 dager
Fraskilt serum: 7 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
GADA (GAD-antistoff) (12.09.2019)
HbA1c EDTA-blod romtemperatur 4 døgn HbA1c romtemperatur (07.05.2019)
HbA1c EDTA-blod romtemperatur 72 timer HbA1c romtemperatur (14.08.2023)
HCG serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 5 dager Cancer markører kjøleskap (28.11.2022)
HCT/EVF K2EDTA-blod kjøleskap 24 timer HCT kjøleskap (07.12.2022)
HDL-kolesterol serum romtemperatur 2 døgn HDL-kolesterol (21.02.2017)
HDL-kolesterol serum romtemperatur 3 døgn HDL-kolesterol revidert (17.01.2018)
Hemoglobin EDTA-blod kjøleskap Over 84 timer (3.5 døgn) Hemoglobin kjøleskap (29.04.2022)
Holotranskobalamin /aktivt vitamin B12 serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager

Aktivt B12 kjøleskap

(28.11.2022)

Holotranskobalamin /aktivt vitamin B12 serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Homocystein heparinplasma
(på gel)
kjøleskap 7 døgn HCY kjøleskap på gel (05.01.2018)
Homocystein heparinplasma
(skilt fra gel)
kjøleskap 7 døgn HCY kjøleskap skilt fra gel (05.01.2018)
Homocystein EDTA-plasma kjøleskap 5 dager HCY og PTH kjøleskap (28.11.2022)
Homocystein EDTA-plasma romtemperatur 48 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
17α-Hydroksyprogesteron Serum med gel romtemperatur 14 dager 17-OH-Progesteron rom_kjøl_frys (23.10.2023)
17α-Hydroksyprogesteron Serum med gel kjøleskap 21 dager 17-OH-Progesteron rom_kjøl_frys (23.10.2023)
17α-Hydroksyprogesteron Serum frys(-20°C) 90 dager 17-OH-Progesteron rom_kjøl_frys (23.10.2023)
21-Hydroxylaseantistoff serum romtemperatur
kjøl
frys-tin syklus
Romtemperatur:
Gelrør: 3 dager
Fraskilt serum: 3 dager
Kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
Frys-tin syklus:
holdbar etter en frys/tin syklus
21OHAS (12.09.2019)
IA2-antistoff (IA2A) serum romtemperatur
kjøl
Romtemperatur:
Gelrør: 3 dager
Fraskilt serum: 5 dager
Kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
INA2A (12.09.2019)
Insulin hepearin-plasma kjøleskap 48 timer Insulin plasma kjøleskap (23.10.2023)
Insulin plasma med gel romtemperatur 4 timer Insulin plasma romtemperatur (23.10.2023)
Insulin serum med gel kjøleskap 8 døgn Insulin serum kjøleskap (23.10.2023)
Insulin serum med gel romtemperatur 24 timer Insulin serum romtemperatur (23.10.2023)
Kobalamin serum 2–8 °C 4 dager Stabilitet_Kobalamin (16.02.2016)
Kobalamin serum 2–8 °C og
romtemperatur
5 dager i kjøleskap / 4 dager i romtemp. Vit B12 kjøl_frys (17.02.2017)
Kobalamin serum romtemperatur 7 døgn Vitamin B12 romtemperatur (26.06.2019)
Kortisol serum romtemperatur 7 dager Kortisol_romtemperatur (06.10.2017)
Kortisol serum romtemperatur 7 døgn Kortisol romtemperatur (07.11.2017)
Kortisol spytt romtemperatur 7 dager Kortisol spytt salivette (29.06.2023)
Kortisol urin romtemperatur 7 dager Urinkortisol i romtemperatur (30.08.2023)
Laktat Fullblod, heparin isbad 60 min Laktat natriumheparin fullblod isbad (25.04.2019)
LCR % (Platelet - Larger Cell Ratio) K2EDTA kjøleskap 12 timer LCR% kjøleskap (07.12.2022)
LDL-Kolesterol serum romtemperatur 2 døgn LDL-kolesterol romtemp (17.02.2017)
Leukocytter EDTA-blod kjøleskap Opptil 60 timer (2.5 døgn) Leukocytter kjøleskap (29.04.2022)
LH serum romtemperatur 7 døgn LH romtemperatur (07.11.2017)
LH serum romtemperatur 7 døgn LH romtemperatur (26.06.2019)
LH serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 7 dager FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022)
LH serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Lipoprotein a serum romtemperatur 5 døgn Lipoprotein a romtemperatur (07.11.2017)
Lymfocytter K2EDTA-blod kjøleskap 60 timer Lymfocytter kjøleskap (07.12.2022)
MCHC K2EDTA-blod kjøleskap 36 timer MCHC kjøleskap (12.04.2023)
MCV K2EDTA-blod kjøleskap 24 timer MCV kjøleskap (07.12.2022)
Monocytter K2EDTA-blod kjøleskap 60 timer Monocytter kjøleskap (07.12.2022)
MPV K2EDTA-blod kjøleskap 12 timer MPV kjøleskap (07.12.2022)
Myoglobin serum romtemperatur 5 døgn Myoglobin romtemperatur (07.11.2017)
NT-proBNP serum og
Li-heparinplasma
m/ separatorgel
2–8 °C 4 døgn NT-proBNP kjøl (26.06.2019)
Nøytrofile granulocytter EDTA-blod kjøleskap Nøytrofile granulocytter er holdbar til og med 60 timer (2.5 døgn) Nøytrofile granulocytter kjøleskap (29.04.2022)
P1NP serum romtemperatur 7 døgn P1NP_romtemperatur (06.10.2017)
PDW K2EDTA kjøleskap 12 timer PDW kjøleskap (07.12.2022)
Progesteron serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 7 dager FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022)
Progesteron serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 24 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Prolaktin serum romtemperatur 7 døgn Prolaktin romtemperatur (26.06.2019)
Prolaktin serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 7 dager FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022)
Prolaktin serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Protein C citratplasma romtemperatur 48 timer Protein C (14.09.2021)
Protein S citratplasma romtemperatur 48 timer Protein S (14.09.2021)
PT-INR citratplasma romtemperatur 48 timer PT-INR (14.09.2021)
PTH EDTA-plasma kjøleskap 6 dager HCY og PTH kjøleskap (28.11.2022)
PTH EDTA-plasma romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
PSA serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 5 dager PSA kjøleskap (28.11.2022)
RDW-CV K2EDTA-blod kjøleskap 48 timer RDW-CV kjøleskap (07.12.2022)
Retikulocytter EDTA-blod kjøleskap Inntil 72 timer (Resultatene viser at Retikulocytter stiger mellom 24 og 48 timer for å så synke igjen. Enkelte punkter går i dette tidsrommet over tillatt totalfeil. Pasientsvar må ses i sammenheng med analysemetodens ytelse og begrensning (CVa 5%)) Retikulocytter kjøleskap (29.04.2022)
Retikulocytthemoglobin,  Ret-He EDTA kjøleskap Inntil 72 timer Retikulocytthemoglobin Ret-he kjøleskap (12.05.2022)
Senkningsreaksjon EDTA-blod kjøleskap 24 timer SR kjøleskap (29.04.2022)
SHBG serum romtemperatur 7 døgn SHBG_romtemperatur (06.10.2017)
SHBG serum romtemperatur 7 døgn SHBG romtemperatur (26.06.2019)
SHBG serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022)
SHBG serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
T3 serum kjøleskap Intill 7 dager T3 avpipettert i kjøleskap (22.04.2022)
T3 serum romtemperatur Intill 7 dager T3 avpipettert i romtemperatur (22.04.2022)
T3 serum kjøleskap Intill 7 dager T3 på gel i kjøleskap (22.04.2022)
T3 serum romtemperatur Intill 7 dager T3 på gel i romtemperatur (22.04.2022)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur_REV (09.04.2018)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur (21.02.2017)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur (26.06.2019)
T3, fritt (FT3) serum kjøleskap Intill 7 dager FT3 avpipettert i kjøleskap (20.04.2022)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur Intill 7 dager FT3 avpipettert i romtemperatur (20.04.2022)
T3, fritt (FT3) serum kjøleskap Intill 7 dager FT3 på gel i kjøleskap (20.04.2022)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur Intill 7 dager FT3 på gel i romtemperatur (20.04.2022)
T3, fritt (FT3) serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022)
T3, fritt (FT3) serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 48 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
T4 serum kjøleskap Intill 7 dager T4 avpipettert i kjøleskap (22.04.2022)
T4 serum romtemperatur Intill 7 dager T4 avpipettert i romtemperatur (22.04.2022)
T4 serum kjøleskap Intill 7 dager T4 på gel i kjøleskap (22.04.2022)
T4 serum romtemperatur Intill 7 dager T4 på gel i romtemperatur (22.04.2022)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur 7 døgn FT4 romtemperatur (17.02.2017)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur 7 døgn FT4 romtemperatur (26.06.2019)
T4, fritt (FT4) serum kjøleskap Intill 7 dager FT4 avpipettert i kjøleskap (22.04.2022)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur Intill 7 dager FT4 avpipettert i romtemperatur (22.04.2022)
T4, fritt (FT4) serum kjøleskap Intill 7 dager FT4 på gel i kjøleskap (22.04.2022)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur Intill 7 dager FT4 på gel i romtemperatur (22.04.2022)
T4, fritt (FT4) serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 4 dager Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022)
T4, fritt (FT4) serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Testosteron serum romtemperatur Inntil 7 døgn Testosteron_romtemp (28.11.2016)
Totalprotein serum romtemperatur 7 døgn Totalprotein romtemp (17.02.2017)
Triglyserider serum romtemperatur 3 døgn Triglyserider romtemperatur (17.02.2017)
Trombocytter EDTA-blod kjøleskap Inntil 84 timer (3.5 døgn) Plt-F kjøleskap (29.04.2022)
Trombocytter EDTA-blod kjøleskap Inntil 60 timer (2.5 døgn) Plt-I kjøleskap (29.04.2022)
Troponin T hepainplasma kjøleskap 5 døgn TNT kjøleskap (27.04.20)
TSH  serum romtemperatur 7 døgn TSH romtemperatur (17.02.2017)
TSH serum romtemperatur 7 døgn TSH romtemperatur (26.06.2019)
TSH serum kjøleskap Intill 7 dager TSH avpipettert i kjøleskap (22.04.2022)
TSH serum romtemperatur Intill 7 dager TSH avpipettert i romtemperatur (22.04.2022)
TSH serum kjøleskap Intill 7 dager TSH på gel i kjøleskap (22.04.2022)
TSH serum romtemperatur Intill 7 dager TSH på gel i romtemperatur (22.04.2022)
TSH serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 6 dager Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022)
TSH serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)
Urat serum romtemperatur 7 døgn Urat romtemperatur (17.02.2017)
Veksthormon (GH) serum romtemperatur 7 døgn Veksthormon_romtemperatur (06.10.2017)
Spytt-Kortisol spytt romtemperatur Inntil 7 døgn Spytt-Kortisol_romtemp (28.11.2016)
Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A) serum romtemperatur
kjøl
romtemperatur:
Gelrør: 5 dager
Fraskilt serum: 5 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
ZNT8A (12.09.2019)
Østradiol serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator kjøleskap 7 dager FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022)
Østradiol serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator romtemperatur 72 timer SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022)

Sist oppdatert: 05.01.2024