Påmelding til eksterne kvalitetsprogram

Påmelding til eksterne kvalitetsprogram

Noklus formidler påmelding og fakturering av EQA-programmer. EQA-prøver og rapporter sendes direkte til laboratoriene fra EQA-organisasjonene, med noen unntak hvor Noklus mottar prøvematerialet og videresender dette til laboratoriene. For de fleste EQA-organisasjonene må laboratoriene delta i alle utsendelser per år for de enkelte EQA-programmene. Unntak er programmer fra Labquality, RfB-DGKL og Instand hvor man kan velge antallet utsendelser man vil delta på i løpet av året.

NB! Deltakere som ønsker påmelding via Noklus, kan ikke i tillegg bestille EQA-program direkte fra de respektive EQA-organisasjonene. Dette for å unngå misforståelse vedrørende fakturering.

Tilbud om re-registrering av EQA-programmer sendes ut årlig til hvert enkelt laboratorium, se informasjonsbrev.

Påmelding nye programmer


EQA-program kataloger

Programkatalogene inneholder en oversikt over utvalgte EQA-programmer, og oppdateres jevnlig. Mange av programmene kjøpes fra utlandet og prisene påvirkes derfor av valutakursendringer. Vi beregner norske priser når vi får prislister fra EQA-organisasjonene.

Programkatalog for Medisinsk biokjemi og Immunologi og Transfusjonsmedisin

Programkatalog for Medisinsk mikrobiologi og Patologi

Programkatalog for Noklus-produserte EQA-program


Utfordringer

Brexit: UK NEQAS gjør sitt ytterste for å begrense konsekvensene av Brexit.
Fraktkostnader: P.g.a omlegging av postsystemet i Norge og flere samarbeidende land, vil det komme økte fraktkostnader på en del EQA-program.