Påmelding til eksterne kvalitetsprogram

Påmelding til eksterne kvalitetsprogram

Noklus formidler påmelding og fakturering av EQA-programmer. EQA-prøver og rapporter sendes direkte til laboratoriene fra EQA-organisasjonene, med noen unntak hvor Noklus mottar prøvematerialet og videresender dette til laboratoriene. For de fleste EQA-organisasjonene må laboratoriene delta i alle utsendelser per år for de enkelte EQA-programmene. Unntak er programmer fra Labquality, RfB-DGKL og Instand hvor man kan velge antallet utsendelser man vil delta på i løpet av året.

NB! Deltakere som ønsker påmelding via Noklus, kan ikke i tillegg bestille EQA-program direkte fra de respektive EQA-organisasjonene. Dette for å unngå misforståelse vedrørende fakturering.

Tilbud om re-registrering av EQA-programmer sendes ut hver høst til hvert enkelt laboratorium.

For bestilling av nye program eller avbestillinger, kontakt oss.


EQA-program kataloger

Programkataloger for EQA-programmer finnes på hjemmesidene til de ulike EQA-organisasjonene. Mange av programmene vi formidler kjøpes fra utlandet og prisene vil derfor påvirkes av valutakursendringer. Vi beregner norske priser når vi får prislister fra EQA-organisasjonene

Programkatalog for Noklus-produserte EQA-program

Oversikt over et utvalg av EQA-organisasjoner som vi formidler EQA- programmer ifra:

DEKS https://deks.dk/

Equalis: https://www.equalis.se/sv/

ECAT: https://www.ecat.nl/

Instand: https://www.instand-ev.de/

Labquality: https://www.labquality.com

RfB DGKL: https://www.rfb.bio/cgi/switchLang?lang=en

SKML: https://www.skml.nl/en/home

UK NEQAS Birmingham Quality: https://birminghamquality.org.uk/

UK NEQAS Immunology &Allergy: https://www.immqas.org.uk/

UK NEQAS Microbiology: https://ukneqasmicro.org.uk/

UK Neqas Leucocyte Immunophenotyping: UK NEQAS LI Home Page - Home

UK Neqas Histocompatibility & Immunogenetics: Home - UK NEQAS for H&I (ukneqashandi.org.uk)

UK Neqas Haematology: UK NEQAS Watford (ukneqash.org)


Utfordringer

Fraktkostnader: P.g.a omlegging av postsystemet i Norge og flere samarbeidende land, vil det komme økte fraktkostnader på en del EQA-program.