Populærvitenskapelige artikler

Populærvitenskapelige artikler

  • Artikkel i Diabetesforum 12/2017. Type 2 diabetes i norsk allmennpraksis ved Åsne Bakke
  • Artikkel i Diabetesfag 1/2019. Screening for mikrovaskulære komplikasjoner - hvordan får vi det til? ved Åsne Bakke
  • Artikkel i Diabetesfag 3/2019. Resultater fra ROSA4-studien: Kvalitetsforskjell på fastlegers behandling? ved Anh Thi Tran