Noklus diabetesskjema for Infodoc-kunder med server i sky

Hvordan får jeg skjemaet installert på min PC?

For kunder med Infodoc og server i sky er skjemaet fullintegrert i journalen.

Presentasjon av Noklus diabetesskjema og pasientlister

Last ned PowerPoint-presentasjon for å se hvordan diabetesskjemaet og pasientlister fungerer i praksis her: Presentasjon av Noklus diabetesskjema og pasientlister

Presentasjon av lokale diabetesrapporter

Skal komme lokale rapporter i løpet av 2022/2023.

Innsending av data fra Noklus diabetesskjema

For Infodoc-kunder med server i sky kan skjemaet sendes etter hvert som det er lagret. Dere må trykke på send hver gang i tilfelle det ikke blir fylt ut videre senere på året (selv om skjemaet ikke er ferdig utfylt). Noklus benytter alltid det siste skjemaet i kalenderåret som er sendt inn når tilbakemeldingsrapportene lages, der mest mulig er fylt ut.