Prosjektleder Siri Fauli og prosjektkoordinator Marit Steinsund kontaktes v" />

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Siri Fauli og prosjektkoordinator Marit Steinsund kontaktes ved spørsmål om prosjektet. Ved spørsmål om aktiviteten lokalt kan følgende laboratoriekonsulenter kontaktes:

Hildegunn Aas i Noklus Buskerud
Anne Bakken Smiseth i Trøndelag (nord)
Anni Kummeneje i Noklus Troms og Finnmark
Ingrid Merete Bones i Noklus Trøndelag (sør)
Steinar Holmeset i Noklus Møre og Romsdal
Grethe Inger Traaholt i Noklus Telemark
Turid Aasland Dahle i Noklus Rogaland, Helse Stavanger
Ragnhild Pedersen i Noklus Rogaland, Helse Fonna
Mirjam Glastad Ribe i Noklus Vest-Agder
Barbro Henriksen i Noklus Nordland
Marit Steinsund i Noklus Sogn og Fjordane
Heidi Sanderød i Noklus Østfold