Tjongsfjord legekontor - Helse Nord

Ved Tjongsfjord legekontor er det lege og sykepleier som er involvert i diabetesoppfølgingen. Legen foretar det meste av kontrollen selv, men sykepleier er involvert ved å kalle pasientene inn på time og hun tar blodprøver og EKG av pasienten. Kontoret har snakket om, at på sikt så håper de at sykepleier kan ta over noen av oppgavene som legene har i dag.

Denne beskrivelsen er oppdatert 05.06.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.