Evje og Bygland legesenter - Helse Sør-Øst

Ved Evje og Bygland legesenter er fastlege og LIS 1 lege samt diabetesveileder/sykepleier involvert i diabetesoppfølgingen. Diabetesveileder/sykepleier holder også på med kurs og hospitering.

Praktisk

  • Legesenteret kaller inn diabetespasientene til kontroll per brev, i alle fall den første gangen. Ved videre kontroller avtales det om pasienten ønsker innkalling per brev eller elektronisk. Når brev er sendt ut, vil pasienten etter noen dager få en SMS om at innkalling er sendt. I brevet er det også informasjon om hva pasienten må gjøre i forkant og hva som skal skje på timen.
  • Diabeteskontrollene foregår hver onsdag med unntak av uker i sommerferieavviklingen.
  • Pasienten tar blodprøve og urinprøve 6-14 dager før time hos veileder/sykepleier.
  • Det settes av en time til kontrollen hos sykepleier. Ca. 30 min går til datainnsamling for å ha relevant informasjon til samtale med lege. De neste 30 min brukes til annen veiledning og en rask samtale med legen som kommer inn de siste 2-3 minuttene. Hvis pasienten for eksempel trenger en henvisning, skriver legen denne etterpå. Til slutt så avtales videre oppfølging, enten ny legetime eller time hos veileder/ sykepleier og den neste årskontroll settes opp.
  • Legekontoret har laget et eget innkallingsbrev, som kanskje kan være til inspirasjon - Innkalling til årskontroll for diabetes.

Denne beskrivelsen er oppdatert 16.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.