Vennesla legesenter - Helse Sør-Øst

Det er to sykepleiere som jobber med diabetes ved siden av andre oppgaver ved Vennesla legesenter. Ingen av disse har spesialutdannelse i diabetes. Både lege, sykepleier og laboratoriepersonell er involvert i diabetesoppfølgingen. Det er rundt 20 leger ved senteret. Sykepleierne har derfor foreløpig ikke kapasitet til å kalle inn alle diabetespasienter som tilhører kontoret. Til nå har sykepleierne mottatt liste fra 7 leger og overtatt årskontroller for dem. Resterende leger setter opp timer hos sykepleier ved behov for andre konsultasjoner enn årskontroll.

Legekontoret synes oppfølgingen av diabetes fungerer bra så langt. Pasientene gir uttrykk for at de er fornøyde med at man setter av god tid til å snakke om diabetes. Legene er fornøyde med den avlastningen det gir dem. 

Praktisk

  • Diabeteskontrollene kan foregå både to og tre dager i uken. Man har valgt å spre disse over flere ukedager grunnet tilgang på kontor.
  • Blodprøver tas samme dag som pasienten er til kontroll.
  • Det er satt av en time til årskontroller hos sykepleier og 30-45 min ved andre timetyper.
  • Lege ser til pasienten i konsultasjonen hos sykepleier.
  • Sykepleiere har årskontroller, kost- og livsstilsveiledning og samtaler ved nyoppdaget diabetes, oppfølging der man ikke er i mål med blodsukker, oppfølging ved mistanke om svangerskapsdiabetes, opplæring i blodsukkermålinger og injeksjoner, samtaler ved behov mm.


Denne beskrivelsen er oppdatert 21.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.