Ressurskontor

Tips til hvordan man kan organisere diabetesoppfølgingen på legekontor

Her finner dere oversikt over opplæringsmateriell, og eksempler fra ulike legekontor i Norge som har strukturert diabetesoppfølgingen utover tradisjonell oppfølging av fastlege. Hvert av legekontorene har selv beskrevet hvordan de har organisert seg. Dette er ikke en komplett oversikt, og andre legekontor som kan tenke seg å komme inn på denne siden, er hjertelig velkommen til det. Send oss en e-post på noklus@noklus.no, så tar vi kontakt.