Samfunnsansvar i forhold til Åpenhetsloven

Noklus foretar de fleste innkjøp via Haraldsplass Diakonale Sykehus. Noklus foretar også innkjøp via lokale helseforetak der vi har laboratorierådgivere og spesialister, om enn i mindre grad.

Hvordan Noklus arbeider for å hindre menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsliv kan du lese i vår aktsomhetsvurdering.

Noklus samarbeider med Haraldsplass Diakonale Sykehus om å ta samfunnsansvar. Du kan lese mer om dette her: https://www.haraldsplass.no/samfunnsansvar