Helsepersonell utenfor sykehus

Noklus arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge. Vi tilbyr ekstern kvalitetssikring av de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Eksterne kvalitetskontroller sendes ut fra vårt hovedkontor i Bergen, og deltakernes resultater følges opp av laboratoriekonsulenter som er plassert i fylkene. Konsulentene gir også veiledning i laboratoriearbeid ved besøk hos deltaker og gjennom kurs, internundervisning, telefonkontakt og e-post. Som deltaker i Noklus får man tilbud om e-læringskurs samt tilgang til laboratorieprosedyrer og pasientveiledninger.

Månedens tema FEBRUAR “Måling av glukose kapillært”

Ny måned og ny plakat i serien
“Månedens tema”! Vi fortsetter å
fokusere på diabetes, og denne måneden er det selve prøvetakingen ved måling av glukose vi fokuserer på.