Fag i fokus 1-21: Prosedyrer kan redde liv

Fag i fokus: Prosedyrer kan redde liv!

Publisert 10. februar 2021 - oppdatert 9. juni 2021

Årets første utgave av "Fag i fokus" handler om bruk av prosedyrer, og hvilke prosedyrer deltakere i Noklus har tilgang til. Ved å være kjent med innholdet i prosedyrene og bruke dem aktivt, kvalitetssikrer vi utførelse av arbeidsoppgaver og bidrar til økt pasientsikkerhet. 

Fag i fokus nr. 1/2021: Prosedyrer kan redde liv!

Av Helen Skoglund, laboratoriekonsulent, Noklus Lillehammer

Noklus

Alle vet at uskrevne regler og ulike fremgangsmåter øker risikoen for å gjøre feil. Dette gjelder alle profesjoner, men i helsesektoren kan det få konsekvenser for liv og helse. Bruk av prosedyrer kvalitetssikrer utførelsen av arbeidsoppgavene, bidrar til faglig oppdatering og øker pasientsikkerheten.

Laboratorieprosedyrer

Noklus utarbeider laboratorieprosedyrer for sine deltakere. De ligger lett tilgjengelig på «Min side» på www.noklus.no. Prosedyrene er kunnskapsbaserte og inneholder all informasjon for å utføre faglig forsvarlig arbeid. Det er viktig med aktiv bruk av prosedyrene!

Laboratoriearbeid er et stort fagfelt med mange detaljer som må utføres korrekt, og laboratorieprosedyrene oppdateres jevnlig med endringer som kan ha betydning for pasientresultatet. De er derfor ikke lest en gang for alle!

Du finner siste versjon av prosedyren på «Min side». Påse at dere har gode rutiner for å fange opp viktige endringer.


Analyseprosedyrene

Analyseprosedyrene har lik oppbygning, noe som gjør det enkelt å finne ønsket informasjon (se bilde). Ved å gjøre deg kjent med prosedyrene vil du f.eks. kjapt kunne finne holdbarhet på reagenset hvis du lurer på det. Legg «Min side» som en favoritt på PC-en på laboratoriet.

 

                           
Riktig analyseprosedyre

Det finnes utallige analysemetoder, og noen ser tilsynelatende like ut. Men det er forskjeller.

For eksempel prosedyrene til disse to hurtigtestene:

PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test Device og SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.
(Prosedyrene ligger åpent tilgjengelig for alle på vår hjemmeside på grunn av pandemien.)

Begge reagenseskene inneholder prøvetakingspinner, buffer og testkassett. Men det er forskjeller i hvert eneste punkt i prosedyrene. De viktigste forskjellene er antall dråper prøvemateriale som skal tilsettes testkassetten og avlesningstid. Dette er kritiske punkt for å få et korrekt pasientsvar.

 

                                                           
                    


Tilsvarende gjelder for alle typer hurtigtester, StrepA, Mononukleose og hCG. De ser like ut, men det er viktig å følge prosedyren for å sikre rett pasientsvar. Er svaret feil eller tolket feil, kan det få alvorlige konsekvenser. Vær oppmerksom når dere mottar nye reagensesker. Sjekk at dere har fått tilsendt det dere bestilte, og at dere bruker rett prosedyre.

Vær obs på at instrumenter med flere analyser også har ulike prosedyrer, selv om reagenskassettene ser forholdsvis like ut.

Uansett metode, er det viktig å benytte siste versjon av rett prosedyre for å få riktig pasientsvar.

 

Prosedyrer for annet laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid er mer enn bare analysering av pasientprøver. I tillegg til analyseprosedyrene er det prosedyrer for prøvetaking, smittevern og kvalitetsarbeid. For eksempel kan et prøvesvar aldri bli bedre enn kvaliteten på prøvematerialet som benyttes. Prosedyrene hjelper deg å utføre prøvetakingen og andre laboratorieoppgaver faglig forsvarlig.

Bruk av laboratorieprosedyrene vil bidra til at laboratorievirksomheten drives forskriftsmessig og at pasientsikkerheten ivaretas.

 

Organisering på arbeidsplassen

Har dere gode rutiner for faglig oppdatering og gjennomgang av prosedyrer på din arbeidsplass?  Vår erfaring er at de som har satt dette i system og avsetter tid, får det til. Å være godt kjent med de aktuelle prosedyrene for sin arbeidsplass er en trygghet for den ansatte.

Ønsker dere mer informasjon, en gjennomgang av aktuelle prosedyrer for deres arbeidsplass eller kanskje tips til gode rutiner for å holde seg oppdatert på nye versjoner? Ta kontakt med lokal laboratoriekonsulent. Vi bidrar gjerne.

Utfør faglig forsvarlig arbeid -

vær godt kjent med prosedyrenes innhold

 og bruk dem aktivt. Det kan redde liv!

Sist oppdatert: 09.06.2021 10:43:58