Opplæring og læringskultur på arbeidsplassen

Om opplæring og læringskultur på arbeidsplassen

Publisert 28. desember 2020 - oppdatert 28. desember 2020

En viktig arena for læring er arbeidsplassen vår, og her foregår også det vi kaller uformell læring. Denne er viktig, men det er nyttig at denne er forankret i noe vi vet er korrekt. Noklus har både prosedyrer og andre verktøy som bidrar til god opplæring i laboratoriearbeidet, og som kan være en forankring for den uformelle læringen.  

Vi har vært i arkivet og funnet fram to artikler som handler om nettopp de verktøy våre deltakere har tilgang til og om hvorfor den uformelle læringen bør forankres i prosedyrer man vet er korrekte. Begge artiklene er skrevet av laboratoriekonsulenter i Noklus, og de ble publisert i fagbladet Helsesekretæren i 2018.

Om læringskultur på arbeidsplassen. "Slik har vi alltid gjort det"

Denne artikkelen er skrevet av laboratoriekonsulent Grethe Aker-Iversen, og er basert på hennes fordypningsoppgave i forbindelse med spesialistgodkjenning som bioingeniør i 2017. I denne oppgaven intervjuet hun flere helsesekretærer ved legekontor om temaet læringskultur. 

Følger vi prosedyrene? Tør vi korrigere hverandre? Hvordan kan vi kombinere et felles rammeverk og den uformelle læringen? Hensikten med denne artikkelen er å si at det kan være nyttig med refleksjoner rundt læringskultur på arbeidsplassen. 

Les artikkelen fra Helsesekretæren 5-2018 her:
"Om læringskultur på arbeidsplassen. Slik har vi alltid gjort det"

Opplæring i laboratoriearbeid

I spalten "Fra laben" i Helsesekretæren 6-2018, beskrev Marianne Fagermo Kletteng hvilke verktøy deltakere i Noklus har tilgang til for å sikre god opplæring i laboratoriearbeidet. Deltakerne har tilgang til oppdaterte laboratorieprosedyrer og e-læringskurs (nå enda flere enn dem som er beskrevet i artikkelen). På "Min side" ligger også en opplæringsplan som kan benyttes for å sikre at alle får lik opplæring. I tillegg har deltakerne i Noklus mulighet til å delta på kursene våre, og få internundervisning eller annen veiledning ved at laboratoriekonsulentene reiser ut til dem. 

Ved å benytte tilgjengelige hjelpemidler får deltakerne våre hjelp til å sette opplæringen i system og de får mulighet til å heve sin kompetanse i laboratoriearbeidet. Dette bidrar til god kvalitet på prøvetaking og analysering, noe som er en trygghet for pasientene. 

Les artikkelen her: "Opplæring i laboratoriearbeid"

 

Sist oppdatert: 28.12.2020 10:04:40