Aktuelt fra Noklus

Noklus godt representert på EuroMedLab-kongressen
22.mai 2023

Roma er vertskap for den 25. EuroMedLab-kongressen som går av stabelen 21.-25. mai med rundt 10 000 påmeldte deltakere. Kongressen er en viktig møteplass for alle spesialister innen laboratoriemedisin, og Noklus er godt representert med flere ansatte som skal delta i arbeidsgrupper, holde foredrag og presentere postere.

På innsiden: Kan det være så vanskelig å få sendt en kontrollprøve fra utlandet?
16.mai 2023

"Det viste seg å bli stadig vanskeligere", sier en smilende seksjonsleder for sykehus- og private laboratorier (SPL), Anne Elisabeth Solsvik. Seksjonen driver med mye spennende, men det som har skapt mest hodebry de siste årene, har vært at kontrollprøver sendt fra europeiske EQA-organisasjoner direkte til laboratorier rundt om i Norge, enten kom for sent frem for analysering, eller ikke kom frem i det hele tatt. Men nå har Noklus tatt grep. Bli med på innsiden av seksjonen som har ansvaret for deltakerne våre fra sykehus- og private laboratorier.

Månedens tema, mai: "Årskontroll diabetes"
1.mai 2023

Plakaten denne måneden er en påminning til pasienten om å ta med urinprøve til sin diabetes årskontroll, samtidig som den inneholder informasjon om hensyn som må tas i forbindelse med prøven. Plakaten passer derfor godt på venterommet. 

Fag i fokus: Urin albumin og kronisk nyresykdom
24.april 2023

I årets andre utgave av "Fag i fokus" rettes søkelyset mot måling av albumin/kreatinin-ratio i urin, og sammenhengen med kronisk nyresykdom. I løpet av de neste to årene vil Noklus ha fokus på denne analysen, og artikkelen er først ut i rekken av faglige oppdateringer som vil komme i denne perioden.

Ledig stilling som laboratorierådgiver - Noklus Tromsø
17.april 2023

Vi har ledig en 100 % stilling som laboratorierådgiver ved vårt Noklus-kontor i Tromsø. Stillingen er 50 % fast og 50 % vikariat, med gode muligheter for forlengelse og fast stilling på sikt. Hovedarbeidsoppgaver vil være opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Troms- og Finnmark. Søknadsfrist er 7. mai 2023.

Månedens tema, april: "Rett svar til rett pasient"
1.april 2023

Hvordan sikrer dere at prøveresultatet registreres på rett pasient? Har dere gode nok rutiner for å hindre forbyttinger av prøvesvar? Vi har funnet fram en plakat fra arkivet, og denne setter fokus på den postanalytiske delen av prøveprosessen. 

Den nye pipetteringsmaskinen Pippito har deltatt på sin første utsendelse
20.mars 2023

Pippito har deltatt på sin aller første kontrollutsendelse, nemlig CRP, glukose og hemoglobin, som ble sendt fra Bergen 20. mars til til cirka 3500 påmeldte deltakere. Pippito pipetterte, skrudde på korker og produserte etiketter. Stemningen blant de de ansatte ved hovedkontoret var spent. Det har vært en lang prosess å få Pippito på plass.

Ledig stilling som laboratorierådgiver i Levanger
16.mars 2023

Vi har ledig en 50 % stilling som laboratorierådgiver (fast) ved vårt Noklus-kontor i Levanger. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i nordre del av Trøndelag (gamle Nord-Trøndelag). Søknadsfrist er 30. mars 2023.

Ledig stilling som registermedarbeider i Noklus/Norsk Diabetesregister for voksne
10.mars 2023

Norsk diabetesregister for voksne er en seksjon i Noklus, og er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Vi søker en entusiastisk, utadvendt, nøyaktig og løsningsorientert person til en ettårig midlertidig stilling i 80-100 % ved vårt hovedkontor i Bergen, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 27. mars 2023.

Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs
7.mars 2023

I dag og i morgen er ni nyansatte i Noklus og tre leger i spesialisering fra Haukeland universitetssjukehus samlet til introduksjonskurs ved Noklus hovedkontor i Bergen. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

EQA-programmet glukose rettet mot sykehus- og private laboratorier er nå akkreditert
6.mars 2023

EQA-programmet er det 12. i rekken av kontrollprogram vi har fått akkreditert siden 2021. Programmet retter seg mot sykehus- og private laboratorier som analyserer glukose i serum/plasma med store analysemaskiner. Deltaker analyserer kontrollen fem ganger, og rapporterer gjennomsnittsverdien av disse for bedre riktighetsvurdering.

Noklus til stede på nordisk samarbeidsmøte - EQAnord
1.mars 2023

2. og 3. mars er representanter fra EQA-organisasjonene Labquality, Equalis, DEKS og Noklus samlet til nordisk samarbeidsmøte hos den svenske organisasjonen for ekstern kvalitetsvurdering, Equalis, i Uppsala. Noklus er representert ved to seksjonsledere fra Noklus hovedkontor.

Månedens tema, mars: "En av mange?"
1.mars 2023

Har din arbeidsplass flere like analyseinstrumenter? Da bør hvert av disse merkes. Dette gir god oversikt over instrumentene og tilhørende analysekvalitet. Budskapet i "Månedens tema" - plakat er å gi hvert instrument en unik identitet. Klarer dere å merke aktuelle instrumenter i løpet av mars?

Ledig vikariat som laboratorierådgiver i Bodø
22.februar 2023

Vi har ledig et vikariat i 100 % som laboratorierådgiver/bioingenør ved vårt Noklus-kontor i Bodø. Stillingen innebærer opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Arbeidssted er Nordlandssykehuset og søknadsfrist er 12. mars 2023.

Fag i fokus: Glukosebelastning - diagnostikk av svangerskapsdiabetes
20.februar 2023

Hvem skal tilbys glukosebelastning, hvordan skal prøvene tas og hva er kriteriene for å kunne bruke pasientnære instrumenter til å stille diagnosen svangerskapsdiabetes? Dette får du svar på i denne utgaven av Fag i fokus.

 

Årets vintermøte arrangeres i Stjørdal
14.februar 2023

Noklus sitt vintermøte er en årlig samling for landets laboratorierådgivere, ansatte ved hovedkontoret og ledelsen i Noklus. Kolleger fra hele landet samles for å dele erfaringer, oppdatere seg faglig og gi hverandre råd og inspirasjon til for eksempel arrangering av kurs. 

Nå kan du sikre deg kompetanse i hemoglobinmåling!
1.februar 2023

Jobber du som helsepersonell på en arbeidsplass hvor hemoglobin er en del av analyserepertoaret? Da har du kanskje selv erfart at analysen kan være krevende. Vårt nye e-læringskurs vil gi deg kunnskap som sikrer riktige hemoglobinsvar og bedrer pasientbehandlingen.

Månedens tema, februar: "Er det så nøye da?"
1.februar 2023

Å følge prosedyrer er viktig i mange situasjoner, for eksempel ved husbygging, strikking og analyse av blodprøver. "Er det så nøye da?" Ja, det synes vi!
Gode prosedyrer sørger for at alle utfører oppgaven korrekt og på samme måte, slik at resultatet blir bra.  

FOB-tester - hvordan brukes de i primærhelsetjenesten?
23.januar 2023

Tester for påvisning av okkult blod i avføring (FOB-tester) benyttes i utstrakt grad i primærhelsetjenesten i Norge. Da Noklus valgte blod i avføring som årets tema i 2020, visste vi ikke hvilken kunnskap allmennlegene hadde om disse laboratorietestene. For å få bedre innsikt i dette, sendte vi derfor ut en spørreundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen presenteres i denne artikkelen, skrevet av laboratorierådgiver Helga W. Rønningen, Noklus Oslo.  

"Tumormarkører" er tema for workshopen på årets fagmøte
13.januar 2023

Hvert år arrangerer Noklus et fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. Årets fagmøte blir det 29. i rekken, og går av stabelen 14.-16. mars. Blant temaene som blir belyst finner vi harmonisering av analyser og kvalitetssikring av pipetter, mens tumormarkører er tema for workshopen.

Vurderingen "Meget god" endres til "God"
9.januar 2023

Fra 2023 vil det bli en endring i ordlyden på vurderingene i de kvantitative resultatrapportene. Deltakerne vil da få vurderingen "God" i stedet for "Meget god", men beregninger og grenser for vurderinger vil være de samme. Dette betyr altså ikke at dere er blitt mindre god! 

Når kommer "Noklus-kontrollene" til din postkasse?
5.januar 2023

De eksterne kvalitetskontrollene fra Noklus sendes ut til de deltakerne som er påmeldt de ulike kontrollprogrammene. De fleste kontrollene lages på Noklus sitt hovedkontor i Bergen, og ved de største utsendelsene sender vi omkring 3000 konvolutter med kontroller til dere deltakere.

Datoene for utsendelse av kontroller første halvåret er fastsatt, skriv dem gjerne inn i kalenderen!