Aktuelt fra Noklus

Månedens tema, januar: "Celleprøvetaking fra livmorhals"
1.januar 2024

Januar er Kreftforeningens #sjekkdeg-måned, og da passer det med en reprise av plakatene om celleprøvetaking fra livmorhals. Som ved all annen prøvetaking er det også her viktig med korrekt prøvetaking for å sikre god kvalitet på analyseresultatet. Prøvetakingsutstyret må benyttes korrekt, og prøven skal tas fra riktig område. 

Rekordmange e-læringskurs gjennomført i 2023
21.desember 2023

Noklus sine e-læringskurs er i vinden som aldri før. På tampen av 2023 hadde vi sendt ut over 27 000 kursbevis. Det er leder for e-læringsgruppen i Noklus, Thea Krogvig Bjørnstad, strålende fornøyd med. "Målet vårt med e-læringskursene er jo å dele kunnskap, så det er fantastisk at så mange gjennomfører kursene."

Lars Vorland tildelt Noklus hederspris
19.desember 2023

Mangeårig styremedlem i Noklus, Lars Vorland, trer nå ut av styret etter en iherdig innsats for Noklus som statens representant i styret fra 2005 og frem til i dag. Han var også en viktig medspiller i tiden før Noklus ble opprettet i 1992, og som medlem av Noklus sin faggruppe og referansegruppe i perioden 1992-1995. Da styret var samlet i Bergen 11.-12. desember, fikk Lars Noklus sin velfortjente hederspris.

Fag i fokus: Miljøgifter
18.desember 2023

Visste du at flere nyere internasjonale studier har vist sammenhenger mellom eksponering for tungmetaller og utvikling av hjerte- og karsykdom?

Denne utgaven av "Fag i fokus" handler om ulike miljøgifter, og hvilke konsekvenser eksponering av disse kan ha for menneskekroppen. Artikkelen er skrevet av overlege og spesialist i Noklus Tromsø, Maria Averina. 

 

Hva er god nok kvalitet for analyseinstrumenter brukt i primærhelsetjenesten?
12.desember 2023

I høst ble det publisert en artikkel om kvalitetskrav til pasientnære instrumenter i det anerkjente tidsskriftet «Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences”. Artikkelen er skrevet av forsker i Noklus, Anne Stavelin, og leder i Noklus, Sverre Sandberg. Den handler blant annet om hvordan man skal sette krav til analyseinstrumenter brukt i primærhelsetjenesten, og hvordan man best kan sikre at resultatene blir korrekte, i tillegg til hvordan man skal velge rett instrument til sitt bruk. 

Opplæringsplan i laboratoriearbeid finnes nå i digital versjon
7.desember 2023

Opplæringsplaner er gode verktøy både for å systematisere opplæringen og for å holde oversikt over ansatte sin kompetanse. På "Min side" har deltakerne i Noklus en egen opplæringsplan i laboratoriearbeid. Tidligere fantes denne kun i versjon som måtte skrives ut før utfylling, men i år kom planen ut i digital versjon. 

Kasuistikk om laboratorieprøver og eldre med diabetes
5.desember 2023

Noklus har utarbeidet flere kasuistikker som er tilgjengelig på noklus.no. Den siste i rekken av kasuistikker vi har publisert, omhandler hvordan man bruker laboratorieprøver ved oppfølging av eldre skrøpelige personer med diabetes, som mottar hjemmetjeneste eller bor i sykehjem.

Månedens tema, desember: "Frosne prøver"
1.desember 2023

Desember kan bli en kald måned, og da må vi passe på at blodprøvene ikke fryser! Unngå at blodprøvene utsettes for temperaturer under 4˚C. Dette gjelder både prøver som sendes med post og dem dere oppbevarer i kjøleskapet. 

Ledig stilling som laboratorierådgiver i Bergen
23.november 2023

Ved Noklus Bergen er det ledig en 100 % engasjementstilling som laboratorierådgiver. Stillingen er nyopprettet i forbindelse med hjemmetjenesteprosjektet i Noklus. Engasjementet gjelder fra 1/1-2024 til 30/6-2026, med god mulighet for forlengelse.
Ny søknadsfrist er 2 januar 2024.

Ny SKUP-rapport: cobas pulse for måling av glukose
22.november 2023

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport: SKUP/2023/130. Rapporten er fra utprøvingen av cobas pulse, et instrument for måling av glukose. Cobas pulse er produsert av Roche Diagnostics GmbH og er beregnet for bruk av helsepersonell både på sykehus og i primærhelsetjenesten. 

Ledig stilling som laboratorierådgiver i Haugesund
2.november 2023

Vi har ledig en 100 % fast stilling som laboratorierådgiver ved vårt Noklus-kontor i Haugesund. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus. Søknadsfrist er 20. november.

Månedens tema, november: "Hvordan står det til med nyrene?"
1.november 2023

Forhøyet verdi på albumin/kreatinin ratio (U-AKR) kan være første tegn på kronisk nyresykdom. Ettersom symptomene ikke er så fremtredende før i sene sykdomsstadier, er det viktig å måle AKR i urin hos pasienter i risikogrupper. Analysen er tema for plakatene i november. 

Fag i fokus: Blodsmitteuhell - hva gjør jeg?
23.oktober 2023

Vi bør forebygge blodsmitte så godt som mulig, men av og til skjer det likevel uhell. Hva skal vi gjøre da?
Alle arbeidsplasser bør ha en elektronisk eller fysisk «Stikkskadekonvolutt», med alle dokumenter og prosedyrer som gjelder blodsmitteuhell.

I denne utgaven av "Fag i fokus" får du en oversikt over hvordan forebygge blodsmitte, hvilken risiko det er for smitteoverføring og hva du skal gjøre om uhellet er ute. 

 

Noklus med ulike bidrag under EQALM fagmøte i Lyon
17.oktober 2023

The European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM) er en paraplyorganisasjon for europeiske organisasjoner som tilbyr ekstern kvalitetssikring, slik som Noklus. 18-20. oktober arrangerer EQALM fagmøte i Lyon, Frankrike, og Noklus er tungt til stede og bidrar med møteledelse, foredrag, poster og deltakelse i arbeidsgrupper.

Spørreundersøkelse til personer med diabetes
17.oktober 2023

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Spørreskjemaet sendes via Helsenorge eller Digipost, og det er frivillig å svare på denne.

Forslag om 8,2 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet
6.oktober 2023

I forslaget til neste års statsbudsjett er det foreslått å bevilge 8,2 millioner kroner til Noklus hjemmetjenesteprosjekt. "Det er vi svært glade for", sier prosjektleder Siri Fauli. "Det betyr at vi kan gi hjemmetjenesteenheter i deler av Vestland og i deler av Viken fylke tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus, noe som er siste etappe i målet om å gi tilbudet til alle landets hjemmetjenester".

Nå kan dere registrere resultater fra interne kvalitetskontroller på "Min side"
2.oktober 2023

Fra i dag har deltakerne våre fått tilgang til et helt nytt verktøy på "Min side". Fra før har "Min side" blitt brukt til å registrere resultater fra de eksterne kontrollene som Noklus sender ut, men muligheten for også å registrere de interne kontrollresultatene samme sted har vært etterspurt fra flere av dere deltakere.

Endelig kan vi fortelle dere at løsningen er publisert!

Ledig engasjementstilling som laboratorierådgiver i Bergen
2.oktober 2023

Ved Noklus Bergen er det ledig en 100 % engasjementstilling som laboratorierådgiver. Stillingen er nyopprettet i forbindelse med hjemmetjenesteprosjektet i Noklus. Engasjementet gjelder fra 1/1-2024 til 30/6-2026, med god mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 31. oktober 2023.

Månedens tema, oktober: "Blodsmitteuhell"
1.oktober 2023

Dersom uhellet først er ute, er det siste man ønsker å bruke tid på å lete etter prosedyrer for hva som må gjøres og hvilke prøver som skal tas. Alle virksomheter bør derfor ha gode rutiner for hva som skal gjøres ved blodsmitteuhell, og dette setter vi fokus på denne måneden. 

Nytt e-læringskurs om bærekraft på legekontoret
21.september 2023

Du forbinder kanskje ordet bærekraft med miljøhensyn og klima? For helsetjenesten handler det blant annet også om å unngå undersøkelser og behandling som gjennomføres uten medisinsk grunnlag. Noklus lanserer nå e-læringskurset "Bærekraft på legekontoret", utarbeidet i samarbeid med Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Kurset er en del av prosjektet "Bærekraft på legekontoret".

Hjemmetjenesteprosjektet - kartlegging i de siste fylkene er i gang
21.september 2023

I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse for å kartlegge laboratorievirksomheten til hjemmetjenesteenheter i kommunene i tidligere Hordaland, unntatt kommunene i Sunnhordland i Vestland fylke, og til hjemmetjenesteenheter i tidligere Akershus (Follo og Romerike) i Viken fylke. Dermed er Noklus i gang med siste og avsluttende etappe i prosjektet med å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statsfinansiert deltakelse i Noklus.

Fag i fokus: Digital kommunikasjon - fikk vi en gave fra pandemien?
20.september 2023

Pandemien ga den digitale kommunikasjonen en «boost», og i løpet av bare noen uker var dette den nye måten å samhandle på.
Kan vi ta med oss det vi lærte og bruke det som en ressurs for å tilby enda bedre tjenester?

Elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1
14.september 2023

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1. Undersøkelsen omhandler spørsmål om erfaringer med det å leve med diabetes, og spørsmål om oppfølgingen og behandlingen man mottar på diabetespoliklinikken.

Ledig engasjement som Noklus laboratorierådgiver
12.september 2023

Vi har ledig et engasjement som laboratorierådgiver ved Noklus Lørenskog, Akershus universitetssykehus. Stillingen er en 100 % engasjementstilling fra 1. januar 2024 til 30. juni 2026, med gode muligheter til forlengelse. Stillingen er nyopprettet i forbindelse med Noklus sitt hjemmetjenesteprosjekt. Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Landskonferansen 2023
5.september 2023

Landskonferansen er denne gang lagt til Scandic Fornebu, og går av stabelen 5.-7. september. Ansatte fra hele landet gleder seg til å treffes, utveksle erfaringer og få faglig påfyll gjennom et variert og interessant program.

Vi lanserer et helt nytt e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret
1.september 2023

Vårt helt nye e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret er rettet mot medarbeiderne og den viktige rollen de har overfor pasientene. Medarbeiderne er ofte de første pasientene møter når de tar kontakt med legekontoret. For pasienter med kroniske sykdommer, er det spesielt viktig å møte på helsepersonell som har god kunnskap om og forståelse for sykdommen.

Månedens tema, september: "Celleprøvetaking fra livmorhals"
1.september 2023

Også ved celleprøvetaking fra livmorhals er det viktig med korrekt prøvetaking for å sikre god kvalitet på analyseresultatet. Prøvetakingsutstyret må benyttes korrekt, og prøven skal tas fra riktig område.   

Studie viser viktigheten av å bruke pasientlike kontroller
29.august 2023

Noklus står bak en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). En sammenligning av resultater fra ekstern kvalitetskontroll for sykehuslaboratorier som deltok på både Noklus og Labquality glukose kontrollutsendelser, understreker viktigheten av å benytte pasientlike kontroller og fasitverdier som er fastsatt med en primær referansemetode («gullstandard»). 

Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?
15.august 2023

Årlig gjennomfører Noklus en elektronisk utsendelse (spørreskjema) som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Utsendelsen kan brukes som et verktøy for å kartlegge hvilke rutiner man har i virksomheten. Underveis i spørreskjemaet kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.

Kontrollutsendelser utsettes grunnet ekstremværet
14.august 2023

Grunnet varslede utfordringer med transport av pakker og post etter ekstremværet "Hans", vil vi utsette kontrollutsendelser som skulle gått denne uken. Utsendelsesplan på hjemmeside og "Min side" er oppdatert.

Månedens tema, august: "Låst til hånden"
1.august 2023

De fleste feil i en prøveprosess skjer i den preanalytiske delen av prosessen. En av feilene her er feilmerking av prøveglass. En enkel måte å unngå dette på er aldri å legge fra seg prøver før de er korrekt merket. Og det forutsetter selvfølgelig at prøve er tatt fra rett person! 

Sommer, sol og kompetanseheving!
18.juli 2023

Har tempoet roet seg på arbeidsplassen i sommer? Når roen har senket seg og pulsen er normalisert, har du kanskje litt tid til kompetanseheving i laboratoriearbeid? Da har vi i så fall mange e-læringskurs å tilby deg, og du kan faktisk velge mellom ti ulike kurs. 

Ledig stilling som lege ved Noklus hovedkontor
6.juli 2023

Vi har ledig en 50 - 100 % fast stilling som lege ved Noklus hovedkontor i Bergen. Den som ansettes skal styrke den medisinske faglige aktiviteten i Noklus. Det vil også være stor anledning til å bli involvert i forsknings- og utviklingsoppgaver innen Noklus. 

72 % av 450 helsestasjoner og skolehelsetjenester har laboratorievirksomhet
4.juli 2023

En kartlegging Noklus har gjort av laboratorievirksomhet ved helsestasjoner og skolehelsetjenester, viser at de har en betydelig laboratorievirksomhet. «Noklus vil arbeide for å kunne tilby også disse helsetjenestene deltakelse i Noklus, etter modell fra sykehjems- og hjemmetjenesteprosjektet», forteller prosjektleder i Noklus, Siri Fauli.

Månedens tema, juli: "Glukosemåling i finger"
1.juli 2023

Vi har vært i arkivet og funnet en aktuell plakat om glukosemåling. Korrekt utførelse av glukosemåling er viktig for å få et resultat som er til å stole på, og plakaten trekker frem tre viktige momenter.

Utsendelsesplanen for høsten 2023 er klar!
27.juni 2023

Utsendelsesplanen for eksterne kvalitetskontroller høsten 2023 er klar, og er tilgjengelig både på hjemmesiden og "Min side". På hjemmesiden finner du en samlet oversikt over alle kontrollutsendelsene for høsten 2023, og på «Min side» en oversikt kun over de utsendelsene dere som deltakere er påmeldt.

Ledig stilling som laboratorierådgiver - Trondheim
20.juni 2023

Vi har ledig en 100 % stilling som laboratorierådgiver (fast) ved vårt Noklus-kontor i Trondheim. Hovedarbeidsoppgavene er opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten i den sørlige delen av Trøndelag. Søknadsfrist er 23. juni 2023.

SKUP lanserer ny logo og ny hjemmeside!
13.juni 2023

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) lanserer nå ny logo og en ny og mer brukervennlig hjemmeside. Dette står øverst på agendaen når representanter fra DEKS i Danmark, Equalis i Sverige og Noklus i Norge nå er samlet til SKUP-møte i København. "Det var på tide med fornyelse", sier seksjonsleder for SKUP i Noklus, Christine Morken. "Og vi er veldig fornøyde med resultatet" sier hun med et smil.

Helsesekretær mer sentral ved diabeteskontroller på Fromreide legesenter
9.juni 2023

I årets tredje utgave av "Fag i fokus" deler fastlege ved Fromreide legesenter sine erfaringer med å organisere diabeteskontrollene på en ny og mer oversiktlig måte. Blant annet har helsesekretæren fått en mer sentral rolle.

Månedens tema, juni: "Ikke la meg stå på vent!"
1.juni 2023

Oppbevaring av urinprøve over tid vil forringe prøvens kvalitet, og derfor er anbefalingen at urinprøve til strimmeltest bør analyseres innen to timer. "Månedens tema"-plakat hjelper dere å huske dette. 

Noklus godt representert på EuroMedLab-kongressen
22.mai 2023

Roma er vertskap for den 25. EuroMedLab-kongressen som går av stabelen 21.-25. mai med rundt 10 000 påmeldte deltakere. Kongressen er en viktig møteplass for alle spesialister innen laboratoriemedisin, og Noklus er godt representert med flere ansatte som skal delta i arbeidsgrupper, holde foredrag og presentere postere.

På innsiden: Kan det være så vanskelig å få sendt en kontrollprøve fra utlandet?
16.mai 2023

"Det viste seg å bli stadig vanskeligere", sier en smilende seksjonsleder for sykehus- og private laboratorier (SPL), Anne Elisabeth Solsvik. Seksjonen driver med mye spennende, men det som har skapt mest hodebry de siste årene, har vært at kontrollprøver sendt fra europeiske EQA-organisasjoner direkte til laboratorier rundt om i Norge, enten kom for sent frem for analysering, eller ikke kom frem i det hele tatt. Men nå har Noklus tatt grep. Bli med på innsiden av seksjonen som har ansvaret for deltakerne våre fra sykehus- og private laboratorier.

Månedens tema, mai: "Årskontroll diabetes"
1.mai 2023

Plakaten denne måneden er en påminning til pasienten om å ta med urinprøve til sin diabetes årskontroll, samtidig som den inneholder informasjon om hensyn som må tas i forbindelse med prøven. Plakaten passer derfor godt på venterommet. 

Fag i fokus: Urin albumin og kronisk nyresykdom
24.april 2023

I årets andre utgave av "Fag i fokus" rettes søkelyset mot måling av albumin/kreatinin-ratio i urin, og sammenhengen med kronisk nyresykdom. I løpet av de neste to årene vil Noklus ha fokus på denne analysen, og artikkelen er først ut i rekken av faglige oppdateringer som vil komme i denne perioden.

Ledig stilling som laboratorierådgiver - Noklus Tromsø
17.april 2023

Vi har ledig en 100 % stilling som laboratorierådgiver ved vårt Noklus-kontor i Tromsø. Stillingen er 50 % fast og 50 % vikariat, med gode muligheter for forlengelse og fast stilling på sikt. Hovedarbeidsoppgaver vil være opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Troms- og Finnmark. Søknadsfrist er 7. mai 2023.

Månedens tema, april: "Rett svar til rett pasient"
1.april 2023

Hvordan sikrer dere at prøveresultatet registreres på rett pasient? Har dere gode nok rutiner for å hindre forbyttinger av prøvesvar? Vi har funnet fram en plakat fra arkivet, og denne setter fokus på den postanalytiske delen av prøveprosessen. 

Den nye pipetteringsmaskinen Pippito har deltatt på sin første utsendelse
20.mars 2023

Pippito har deltatt på sin aller første kontrollutsendelse, nemlig CRP, glukose og hemoglobin, som ble sendt fra Bergen 20. mars til til cirka 3500 påmeldte deltakere. Pippito pipetterte, skrudde på korker og produserte etiketter. Stemningen blant de de ansatte ved hovedkontoret var spent. Det har vært en lang prosess å få Pippito på plass.

Ledig stilling som laboratorierådgiver i Levanger
16.mars 2023

Vi har ledig en 50 % stilling som laboratorierådgiver (fast) ved vårt Noklus-kontor i Levanger. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i nordre del av Trøndelag (gamle Nord-Trøndelag). Søknadsfrist er 30. mars 2023.

Ledig stilling som registermedarbeider i Noklus/Norsk Diabetesregister for voksne
10.mars 2023

Norsk diabetesregister for voksne er en seksjon i Noklus, og er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Vi søker en entusiastisk, utadvendt, nøyaktig og løsningsorientert person til en ettårig midlertidig stilling i 80-100 % ved vårt hovedkontor i Bergen, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 27. mars 2023.

Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs
7.mars 2023

I dag og i morgen er ni nyansatte i Noklus og tre leger i spesialisering fra Haukeland universitetssjukehus samlet til introduksjonskurs ved Noklus hovedkontor i Bergen. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

EQA-programmet glukose rettet mot sykehus- og private laboratorier er nå akkreditert
6.mars 2023

EQA-programmet er det 12. i rekken av kontrollprogram vi har fått akkreditert siden 2021. Programmet retter seg mot sykehus- og private laboratorier som analyserer glukose i serum/plasma med store analysemaskiner. Deltaker analyserer kontrollen fem ganger, og rapporterer gjennomsnittsverdien av disse for bedre riktighetsvurdering.

Noklus til stede på nordisk samarbeidsmøte - EQAnord
1.mars 2023

2. og 3. mars er representanter fra EQA-organisasjonene Labquality, Equalis, DEKS og Noklus samlet til nordisk samarbeidsmøte hos den svenske organisasjonen for ekstern kvalitetsvurdering, Equalis, i Uppsala. Noklus er representert ved to seksjonsledere fra Noklus hovedkontor.

Månedens tema, mars: "En av mange?"
1.mars 2023

Har din arbeidsplass flere like analyseinstrumenter? Da bør hvert av disse merkes. Dette gir god oversikt over instrumentene og tilhørende analysekvalitet. Budskapet i "Månedens tema" - plakat er å gi hvert instrument en unik identitet. Klarer dere å merke aktuelle instrumenter i løpet av mars?

Ledig vikariat som laboratorierådgiver i Bodø
22.februar 2023

Vi har ledig et vikariat i 100 % som laboratorierådgiver/bioingenør ved vårt Noklus-kontor i Bodø. Stillingen innebærer opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Arbeidssted er Nordlandssykehuset og søknadsfrist er 12. mars 2023.

Fag i fokus: Glukosebelastning - diagnostikk av svangerskapsdiabetes
20.februar 2023

Hvem skal tilbys glukosebelastning, hvordan skal prøvene tas og hva er kriteriene for å kunne bruke pasientnære instrumenter til å stille diagnosen svangerskapsdiabetes? Dette får du svar på i denne utgaven av Fag i fokus.

 

Årets vintermøte arrangeres i Stjørdal
14.februar 2023

Noklus sitt vintermøte er en årlig samling for landets laboratorierådgivere, ansatte ved hovedkontoret og ledelsen i Noklus. Kolleger fra hele landet samles for å dele erfaringer, oppdatere seg faglig og gi hverandre råd og inspirasjon til for eksempel arrangering av kurs. 

Nå kan du sikre deg kompetanse i hemoglobinmåling!
1.februar 2023

Jobber du som helsepersonell på en arbeidsplass hvor hemoglobin er en del av analyserepertoaret? Da har du kanskje selv erfart at analysen kan være krevende. Vårt nye e-læringskurs vil gi deg kunnskap som sikrer riktige hemoglobinsvar og bedrer pasientbehandlingen.

Månedens tema, februar: "Er det så nøye da?"
1.februar 2023

Å følge prosedyrer er viktig i mange situasjoner, for eksempel ved husbygging, strikking og analyse av blodprøver. "Er det så nøye da?" Ja, det synes vi!
Gode prosedyrer sørger for at alle utfører oppgaven korrekt og på samme måte, slik at resultatet blir bra.  

FOB-tester - hvordan brukes de i primærhelsetjenesten?
23.januar 2023

Tester for påvisning av okkult blod i avføring (FOB-tester) benyttes i utstrakt grad i primærhelsetjenesten i Norge. Da Noklus valgte blod i avføring som årets tema i 2020, visste vi ikke hvilken kunnskap allmennlegene hadde om disse laboratorietestene. For å få bedre innsikt i dette, sendte vi derfor ut en spørreundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen presenteres i denne artikkelen, skrevet av laboratorierådgiver Helga W. Rønningen, Noklus Oslo.  

"Tumormarkører" er tema for workshopen på årets fagmøte
13.januar 2023

Hvert år arrangerer Noklus et fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. Årets fagmøte blir det 29. i rekken, og går av stabelen 14.-16. mars. Blant temaene som blir belyst finner vi harmonisering av analyser og kvalitetssikring av pipetter, mens tumormarkører er tema for workshopen.

Vurderingen "Meget god" endres til "God"
9.januar 2023

Fra 2023 vil det bli en endring i ordlyden på vurderingene i de kvantitative resultatrapportene. Deltakerne vil da få vurderingen "God" i stedet for "Meget god", men beregninger og grenser for vurderinger vil være de samme. Dette betyr altså ikke at dere er blitt mindre god! 

Når kommer "Noklus-kontrollene" til din postkasse?
5.januar 2023

De eksterne kvalitetskontrollene fra Noklus sendes ut til de deltakerne som er påmeldt de ulike kontrollprogrammene. De fleste kontrollene lages på Noklus sitt hovedkontor i Bergen, og ved de største utsendelsene sender vi omkring 3000 konvolutter med kontroller til dere deltakere.

Datoene for utsendelse av kontroller første halvåret er fastsatt, skriv dem gjerne inn i kalenderen!