Antistoff hurtigtest - oppdatert rapport klar

Utprøving av 15 nye antistoff hurtigtester - rapport klar

Publisert 2. november 2020 - oppdatert 19. mars 2021

Noklus har nå klar en oppdatert rapport med utprøving av ytterligere 15 antistoff hurtigtester. Utprøvingen er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Noklus, Kristiansand kommune, Vestre Viken HF og Lillebælt sykehus i Danmark. Til sammen er 32 forskjellige antistoff hurtigtester evaluert. 

Noen er nyttige for å bekrefte gjennomgått covid-19

Antistoff hurtigtestene kan ikke brukes til å påvise pågående sykdom/smitte, men noen av dem kan være nyttige for å bekrefte tidligere gjennomgått covid-19 hos personer som ikke ble testet med PCR da de følte seg syke. Da er det viktig at hurtigtestene ikke gir falske positive resultater, dvs. de må ha høy spesifisitet. I tillegg må de være så sensitive som mulig, dvs. at de påviser antistoffer hos de som faktisk har dem. De bør også være brukervennlige og enkle å gjennomføre også f.eks. i primærhelsetjenesten. Det var store forskjeller mellom hurtigtestene; én ble vurdert som god, ni som akseptable og resten ble ikke vurdert som egnet til å bekrefte tidligere gjennomgått covid-19 når forekomsten er lav.

Basert på vår undersøkelse har vi følgende konklusjoner og anbefalinger:

  1. Noen av antistoff hurtigtestene kan sannsynligvis brukes til å vise at man har gjennomgått covid-19. Til dette formålet anbefales det å bruke en test som
    • har høy spesifisitet for antistoffene immunoglobulin typeG (IgG) for å unngå falske positive resultater – noe som kan lede til falsk trygghet og i verste fall økt smitte
    • har høy sensitivitet for antistoffet IgG i en gruppe mennesker som har gjennomgått covid-19, men uten å bli så syke at de trengte sykehusinnleggelse
    • er brukervennlig, også for de uten lang utdannelse innen laboratoriefag
  2. Man bør ta en antistoff hurtigtest tidligst 14 dager etter at man fikk symptomer. Dette er for å øke sannsynligheten for at man har dannet antistoffer som testen kan påvise.
  3. De undersøkte antistoff hurtigtestene kan ikke brukes til å utelukke pågående infeksjon. En negativ test betyr ikke nødvendigvis at man ikke er (eller har vært) smittet.

Ingen av antistoff hurtigtestene vi har vurdert har vært beregnet for selv-testing, og alle krever profesjonell utførelse og tolkning.

Her kan du lese den siste og oppdaterte rapporten "Evaluation of 32 rapid tests for detection of IgG antibodies against SARS-CoV-2".

Sist oppdatert: 19.03.2021 13:23:48