Kapillær prøvetaking, reprise

Hvordan få god kvalitet på kapillære blodprøver?

Publisert 11. september 2020 - oppdatert 11. september 2020

I forbindelse med "Månedens tema" - plakat for september, har vi funnet fram en aktuell artikkel fra arkivet vårt. Denne tar opp viktige momenter ved den kapillære prøvetakingen. "Mange synes det er enklest å ta kapillærprøver, men er det virkelig det?", spør artikkelforfatter.    

For å få en blodprøve som er representativ for pasientens tilstand, må prøvetakingen utføres korrekt. Derfor er det viktig å ha kunnskap om korrekt utførelse og mulige feilkilder.

Dette temaet ble belyst i Noklus sin spalte "Fra laben", publisert i Helsesekretæren 1-2016. Både ved legekontor, sykehjem og andre institusjoner tas det kapillære blodprøver, så dette er et tema vi stadig må sette søkelyset på. Derfor har vi hentet fram igjen denne artikkelen. 

Hvilke vurderinger gjør du når du velger lansett ved kapillær prøvetaking? Er du bevisst på hvilke analyser som er mest utsatt for feil når du velger å ta kapillær prøve?

I artikkelen "Hvordan få god kvalitet på kapillære blodprøver?" kan du lese mer om både forberedelser, planlegging, teknikk, utstyr og mulige feilkilder ved kapillær blodprøvetaking.  

               


Helsesekretæren 1-2016: Hvordan få god kvalitet på kapillære blodprøver? 

Se også "Månedens tema"-plakat for september "For Hb-måling er ikke det enkle det beste".

Sist oppdatert: 11.09.2020 12:59:14