Rapport klar - utprøving av 17 hurtigtester

Stor forskjell mellom hurtigtestene for covid-19

Publisert 29. juni 2020 - oppdatert 29. juni 2020

Noklus er nå i mål med utprøvingen av 17 hurtigtester for covid-19. Det var stor forskjell mellom hurtigtestene; tre ble vurdert som gode, fem som akseptable og ni som ikke akseptable.

Utprøvingen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vestre Viken HF, Lillebælt sykehus i Danmark og Noklus, og er finansiert av Helsedirektoratet. Rapporten ligger nederst i saken.

I denne fasen av pandemien er hurtigtestene mest nyttige for å bekrefte gjennomgått covid-19 hos personer som ikke ble testet med PCR da de følte seg syke. Da er det viktig at hurtigtestene ikke gir falske positive resultater, dvs. de må ha høy spesifisitet. I tillegg må de være så sensitive som mulig, dvs. at de faktisk påviser antistoffer hos de som faktisk har dem.

Det var stor forskjell mellom hurtigtestene; tre ble vurdert som gode, fem som akseptable og ni som ikke akseptable.

Anne Christin Breivik (Noklus og SKUP) i dyp konsentrasjon mens hun jobber med utprøvingen. Foto: Noklus

Basert på vår undersøkelse har vi følgende konklusjoner og anbefalinger:

 1. Noen av hurtigtestene kan sannsynligvis brukes til å vise at man har gjennomgått covid-19. Til dette formålet anbefales det å bruke en test som
   • har høy spesifisitet for antistoffene immunoglobulin typeG (IgG) for å unngå falske positive    resultater – noe som kan lede til falsk trygghet og i verste fall økt smitte
   • har høy sensitivitet for antistoffet IgG i en gruppe mennesker som har gjennomgått covid-19,   men uten å bli så syke at de trengte sykehusinnleggelse

   • er brukervennlig

 1. Man bør ta en hurtigtest tidligst 14 dager etter at man fikk symptomer. Dette er for å øke sannsynligheten for at man har dannet antistoffer som testen kan påvise.

 2. De undersøkte hurtigtestene kan ikke brukes til å utelukke infeksjon. En negativ test trenger ikke bety at man ikke er eller har vært smittet.

Ingen av hurtigtestene vi har vurdert har vært beregnet for selv-testing, og alle krever profesjonell utførelse og tolkning.

Rapporten kan du lese her: Evaluation of 17 rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2

Vi vil fortsette å evaluere flere hurtigtester i tiden fremover.

Sist oppdatert: 29.06.2020 13:08:19