Aktuelt fra Noklus

Månedens tema, juli: "Drukner dere i papirer?"
1.juli 2022

Flyter det med utdaterte papirer på kontoret? Det meste av informasjonen som kommer fra Noklus er nå elektronisk, så kanskje dere kan bruke rolige stunder i sommer til å rydde vekk gamle prosedyrer og utdatert informasjon på papir? 

Aktuelle ressurser ved opplæring av sommervikarer
23.juni 2022

Sommervikarene er på vei ut til blant annet legekontor og sykehjem i hele landet, og mange av dem har mye nytt å sette seg inn i. Opplæring er viktig for å sikre faglig forsvarlighet og gjøre dem trygge i jobben. Som deltaker i Noklus har dere tilgang til nyttige hjelpemidler som kan brukes ved opplæring i laboratoriearbeidet.

Fag i fokus: Betre analysekvalitet i primærhelsetenesta
22.juni 2022

Analysekvaliteten er blitt bedre siden 1980-tallet. Det er konklusjonen som trekkes i denne utgaven av "Fag i fokus", skrevet av cand. med. Tone Bukve. Konklusjonen er basert på hennes doktorgradsarbeid, der 600 000 resultater fra eksterne kvalitetskontroller er studert. 

Høstens utsendelsesplan er klar!
21.juni 2022

Utsendelsesplanen er publisert og tilgjengelig både på hjemmesiden og "Min side". På hjemmesiden finner du en samlet oversikt over alle kontrollutsendelsene for høsten 2022, og på «Min side» en oversikt kun over de utsendelsene dere som deltaker er påmeldt.

Ny SKUP-rapport: MF-68 SARS-CoV-2 Antigen Test
8.juni 2022

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport; SKUP/2022/131. Rapporten er fra utprøving av en hurtigtest for deteksjon av SARS-CoV-2 Antigen (Ag). Testen er beregnet for bruk av helsepersonell, men kommer i selvtest-utgave også.

Månedens tema, juni: "Fastende blodprøver"
1.juni 2022

Noen blodprøver bør tas fastende, men ikke alle vet hva dette innebærer i denne sammenhengen. Plakaten for juni er en informasjonsplakat som forteller hva faste før blodprøver betyr, og denne kan dere gjerne henge opp på venterommet.

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
31.mai 2022

Rapporten SKUP/2022/128 er fra utprøving av en hurtigtest for deteksjon av SARS-CoV-2 Antigen (Ag). Testen er beregnet for bruk av helsepersonell, men kommer i selvtest utgave også.

Utprøving av to COVID-19 antistoff hurtigtester
18.mai 2022

Noklus har gjennomført en ny utprøving av to COVID-19 antistoff hurtigtester. Begge testene er beregnet for profesjonelt bruk. Rapporten fra utprøvingen er nå publisert på hjemmesiden vår. 

Fortsatt ingen bevilgning i revidert statsbudsjett
12.mai 2022

I statsbudsjettet for 2022 ble bevilgningen på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet avviklet. Til tross for mye aktivitet både fra interne krefter i Noklus og våre mange støttespillere, førte det ikke til endring i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Vi fortsetter dermed å jobbe videre for å få inn igjen bevilgningen i statsbudsjettet for 2023.

Ny anbefaling for PNA glukoseinstrumenter i sykehus
11.mai 2022

Pasientnær analysering (PNA) gir mulighet for raskere prøvesvar, diagnose og behandling enn ved tradisjonell analysering i store medisinske laboratorier. En kartlegging sendt fra Noklus til sykehuslaboratoriene, tydeliggjorde et behov for en nasjonal anbefaling for kvalitetssikring av glukoseanalysen og -instrumentene som brukes pasientnært på sykehus. Denne anbefalingen er nå publisert.

Prioriterer tid til e-læringskurs
9.mai 2022

På Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus i Oslo har de laget et eget opplæringssystem for alle nyansatte, som blant annet inneholder opplæring i laboratoriearbeid. Alle sykepleiere som jobber på de tre KAD-avdelingene må beherske venøs- og kapillær blodprøvetaking, i tillegg til analysering av CRP, glukose og urinstrimmel. For å oppnå dette bruker de blant annet Noklus sine e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Ny SKUP-rapport: Cobas b 101 for måling av HbA1c
6.mai 2022

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport: SKUP/2022/129. Rapporten er fra en utprøving av Cobas b 101 for måling av HbA1c.

 

Rapporten fra årets preanalytiske spørreundersøkelse er nå tilgjengelig
5.mai 2022

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. På denne måten kan vi få nyttig informasjon om rutiner og kunnskap om den pre- og postanalytiske delen av prøveprosessen. I år var tema blodprøvetaking.

Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Vestre Viken
4.mai 2022

Vi har en ledig stilling som laboratoriekonsulent i 70 % i Vestre Vikens område, med hovedtyngde i Bærum. I tillegg har vi ledig et vikariat i 30 %, i første omgang ut 2022. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Vestre Viken.

Månedens tema, mai: "Felles forståelse"
1.mai 2022

Pasientveiledninger er nyttige for å overbringe informasjon til pasienter som skal ta prøver selv, eller dersom det må gjøres forberedelser før en undersøkelse. Å formidle denne informasjonen korrekt til personer som behersker andre språk bedre enn norsk, kan være utfordrende. Derfor har Noklus oversatt sine pasientveiledninger til flere språk. 

Akademisk allmennmedisin i Bergen - 50 år
26.april 2022

Institutt for allmennmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, så dagens lys 21. april 1972. I år markeres derfor 50 år med akademisk allmennmedisin i Bergen, og sånt blir det jubileumsbok av.

Fag i fokus: Vi lærer av hverandre - på godt og vondt
20.april 2022

Fag i fokus handler denne gangen om læringskultur på arbeidsplassen. Tør vi si ifra når kolleger ikke følger prosedyrer, eller er vi redde for å ødelegge den gode stemningen? 

Artikkel i CCLM om hyppighet av intern kvalitetskontroll
4.april 2022

I en artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) presenterer artikkelforfatterne et poengsystem de har utarbeidet som gir differensierte og instrumentspesifikke anbefalinger for hvor ofte intern kvalitetskontroll bør analyseres i primærhelsetjenesten.

Månedens tema, april: "Bruk prosedyrer - unngå feillæring"
1.april 2022

Arbeidsplassen er en god læringsarena, både for formell og uformell læring. For å sikre at alle ansatte får lik opplæring anbefales systematisk bruk av prosedyrer. Denne måneden fokuserer vi på læring og bruk av prosedyrer, og vi har funnet fram en plakat fra arkivet vårt. 

Forskning- og Utviklingsdag i Noklus
28.mars 2022

I dag samles Noklus for å oppdatere kolleger om ulike forskningsprosjekter som foregår i organisasjonen. Hovedkontoret er samlet til fysisk møte i Bergen, og laboratoriekonsulenter og spesialister på lokale Noklus-kontor har mulighet å delta digitalt.  

Ledig stilling som avdelingsingeniør ved hovedkontoret
23.mars 2022

Vi har ledig en fast stilling i 100 % som bioingeniør/avdelingsingeniør ved vårt hovedkontor i Bergen. Vi søker en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert person. Søknad sendes snarest og innen 19. april.

Elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes
23.mars 2022

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Undersøkelsen omhandler spørsmål om diabetes, og hvordan det har vært å leve med diabetes under pandemien.

Nytt e-læringskurs: Glukosemåling i sykehjem!
11.mars 2022

Kunnskap om glukosemåling er viktig, da nærmere én av fem sykehjemspasienter har diabetes. Jobber du i sykehjem kan du nå tilegne deg denne kompetansen ved å ta vårt nyeste e-læringskurs.

Ansatte på legekontor og hjemmetjeneste har allerede tilbud om glukosekurs tilpasset sin virksomhet.

Månedens tema, mars: "Årskontroll diabetes"
1.mars 2022

Hva skal undersøkes ved diabetes årskontroll? Plakaten for denne "Månedens tema" forteller hva som skal sjekkes ved årskontrollen, og denne informasjonen er nyttig for både helsepersonell og personer med diabetes. Derfor passer det godt å henge opp plakaten på venterommet.

På innsiden: Kan det være noe gøy å jobbe i et register?
25.februar 2022

"Så absolutt", sier en smilende og engasjert Karianne Fjeld Løvaas. Hun har vært seksjonsleder i Noklus for Norsk diabetesregister for voksne (NDV) siden 2007, og selv om hun skjønner at folk kanskje forbinder det å jobbe i et register med noe kjedelig, brenner hun for å spre budskapet om det motsatte. Bli med på innsiden når Karianne tar oss med på en omvisning i kulissene.

Ny SKUP-rapport: NADAL COVID-19 Ag Test
22.februar 2022

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av en hurtigtest for pasientnær analysering av SARS-CoV-2 antigen (Ag). Testen er beregnet for helsepersonell, men kommer i selvtest-utgave også.

Fag i fokus: Celletellere på legekontor
18.februar 2022

Celletellere er relativt utbredt i primærhelsetjenesten. I denne utgaven av «Fag i fokus» skal vi se på ulike instrumentgrupper, bruksområder og utfordringer.

Nytt e-læringskurs: Glukosemåling i hjemmetjenesten!
11.februar 2022

Kunnskap om glukosemåling er viktig i hjemmetjenesten da nærmere én av fire personer som mottar hjemmebaserte tjenester har diabetes. Kompetanse innen glukosemåling er viktig for pasientsikkerheten, og denne kompetansen kan helsepersonell i hjemmetjenesten nå tilegne seg ved å gjennomføre vårt nyeste e-læringskurs.

Månedens tema, februar: "Laboratorieprosedyrer i ny drakt"
1.februar 2022

Laboratorieprosedyrene våre er nå forbedret og fremstår i ny visning. Dette er budskapet i plakaten for denne "Månedens tema". Vi oppfordrer dere til å skrive ut og henge opp plakaten for å informere kolleger om prosedyrene. 

På innsiden: "Skal jeg bli professor i egenkontroll av INR?"
28.januar 2022

Hjertesukket kom fra en av de mange deltakerne som har fått opplæring av Noklus for selv å kunne måle INR, og dermed ta tilbake kontrollen av livet sitt. I denne utgaven av "På innsiden" skal vi se nærmere på opplæringstilbudet Noklus har til personer som bruker warfarin/marevan som blodfortynnende medisin. Den litt oppgitte kursdeltakeren kommer vi tilbake til, men vi kan røpe at han ble veldig fornøyd.

Noklus laboratorieprosedyrer i nytt format
25.januar 2022

Noklus lanserer i dag en ny og forbedret visning av laboratorieprosedyrene på «Min side».
Frem til nå har prosedyrene vært på en annen plattform enn resten av våre tjenester (f.eks. E-læringskurs, Nokluskontroller). Dette har medført en dobbel innlogging for å vise prosedyrene, først til «Min side», og deretter til Laboratorieprosedyrer. Når vi nå har samlet våre tjenester på én felles plattform, er det nok med en innlogging.

Ledig 50 % fast stilling som laboratorierådgiver
21.januar 2022

Vi søker en laboratorierådgiver til en 50 % fast stilling ved Noklus Ålesund. Stillingen innebærer veiledning og undervisning i laboratoreiarbeid for legekontor, sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Søknadsfrist er 3. februar.

Noklus fyller 30 år i 2022!
11.januar 2022

Noklus fyller 30 år i år, og det er en glede å gå inn i et jubileumsår i trygg forvissning om at den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge stadig blir bedre, og at deltakerne våre er kvalitetsbevisste og står godt rustet til å håndtere nye utfordringer innenfor fagfeltet vårt.

Ny kontrollutsendelse for SARS-CoV-2 antigen hurtigtester
10.januar 2022

11. februar 2022 går neste kontrollutsendelse av SARS-CoV-2 antigen hurtigtester fra Bergen. Programmet er rettet mot grensestasjoner og andre virksomheter som analyserer disse testene. Dette er den andre utsendelsen i dette nye kontrollprogrammet som ble opprettet høsten 2021.

Når kommer neste kontroll fra Noklus?
5.januar 2022

Noklus sender ut kvalitetskontroller til sine deltakere for de analysene deltaker er påmeldt. De fleste kontrollene lages på Noklus sitt hovedkontor i Bergen, og ved de største utsendelsene sender vi opp mot 3000 konvolutter av gårde til dere deltakere.

Datoene for utsendelse av vårens kontroller er nå publisert på hjemmesiden.