Hvordan er det å være ny deltaker i Noklus?

Hvordan er det å være ny deltaker i Noklus?

Publisert 12. desember 2022 - oppdatert 12. desember 2022

Antall deltakere i Noklus øker jevnt og trutt, og vi har nå passert 3600 deltakere. Vi har mange deltakere med lang fartstid i Noklus, men i dag er vi nysgjerrige på hvordan det er å være relativt fersk deltaker i Noklus.

Unicare Helsefort er en av våre nye deltakere

Unicare Helsefort, som ligger ved Trondheimsfjorden i vakre Hasselvika i Indre Fosen kommune, ble nylig deltaker i Noklus. De tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for de med ulike helseutfordringer (slag, smerte, CFS/ME og livsstil). Av laboratoriearbeid utfører de kapillær blodprøvetaking, analysering av PT-INR, CRP og glukose, og de er opptatt av å ha god kvalitet på laboratoriearbeidet. De meldte seg inn i Noklus før sommeren 2022, og vi ble nysgjerrige på hvordan det er å være ny deltaker i Noklus. Vi tok en prat med sykepleier Laila Iren Jakobsen og intensivsykepleier Inghild Brink Roli hos Unicare Helsefort (bildet over).

Vi tenker det blir trygt å få delta i den eksterne kvalitetssikringen, slik at vi kan se hvordan våre analyseinstrumenter ligger an i forhold til andre. Det er godt å få tilgang til alt av prosedyrer og e-læring om laboratoriearbeid på "Min side".

Laila Iren og Inghild har allerede rukket å delta på to Noklus-kurs. Det første var et kurs for de med laboratorieansvar, som gikk av stabelen 3. november i Trondheim, det andre var et innføringskurs i laboratoriearbeid, som ble holdt 30. november. De to sykepleierne setter pris på å ha en arbeidsgiver som ser verdien av å gi de ansatte anledning til å delta på kurs.

"Det er godt å ha en arbeidsgiver som gir oss anledning til å øke kompetansen vår. Det er også godt for oss, som er litt utenfor storby, å få et nettverk med andre som utfører likt arbeid."

Hva vil deltakelse i Noklus og kursene ha å si for arbeidshverdagen?

"Vi er fremdeles i en oppstartfase, så dette var viktig for oss. Vi ønsker å få gode rutiner for kvalitetssikring av laboratoriearbeidet som vi sykepleiere utfører. Vi jobber med å lage et årshjul, som er som en kompetanseplan, der skal også kursene fra Noklus inn. Både e-læringskurs og andre kurs vi får tilbud om. Målet er at alle som skal utføre laboratoriearbeid, skal ha opplæring."

Noklus tilbyr flere tjenester til sine deltakere

Som deltaker i Noklus har man et bredt spekter av tilbud som bidrar til økt kunnskap om laboratorievirksomhet. Deltakerne mottar bl.a. råd og veiledning fra sin lokale laboratorierådgiver, de får tilbud om kurs, får delta i et program for ekstern kvalitetssikring av analyser de benytter, har tilgang til laboratorieprosedyrer og ni ulike e-læringskurs som dekker tema som blodprøvetaking, urinprøvetaking, laboratorieprøver ved infeksjoner, måling av CRP og glukose samt kvalitetsarbeid. 

Her kan du lese mer om tilbudet vårt.

Vi ønsker Unicare Helsefort velkommen som deltaker i Noklus. Hvis du tenker at deltakelse i Noklus kan være noe for din virksomhet, ikke nøl med å ta kontakt. Alle virksomheter som utfører laboratorieanalyser, kan bli deltaker i Noklus. Det er bare å kontakte en av våre laboratorierådgivere ved lokalkontorene for mer informasjon. Sykehuslaboratorier kan ta kontakt med hovedkontoret eller direkte med seksjon for Sykehus- og private laboratorier

Sist oppdatert: 12.12.2022 12:29:46