Nye e-læringskurs CRP og urin

Noklus lanserer nytt e-læringskurs om CRP

Publisert 4. mai 2020 - oppdatert 4. mai 2020

Noklus sine e-læringskurs er for tiden populære, og nå lanseres helt nye kurs. Logg inn på «Min side» og sjekk ut våre nye CRP- og urinkurs.

Interaktive kurs

De nye kursene har fokus på interaktivitet. Her blir deltaker utfordret med spørsmål, pasienthistorier og oppgaver underveis. Kursene starter med teori som etter hvert relateres til egen arbeidshverdag. Til slutt får deltaker en kursprøve der 8 av 10 spørsmål må besvares korrekt for å bestå.

CRP-kurset er et nyutviklet kurs, mens urinkurset er en fornying og forbedring av tidligere urinkurs. Kursene som omhandlet laboratorieundersøkelser ved UVI (Urinveisinfeksjon, Urinprøvetaking og prøvebehandling, Urinstrimmelundersøkelse og Bakteriologisk undersøkelse av urin), er nå omarbeidet til én kurspakke bestående av to delkurs og en kursprøve.

Alle e-læringskursene omarbeides

De nye kursene krever ikke Flash Player, og deltakere som tidligere har hatt utfordringer med Flash kan se fram til å ta de nye kursene i bruk. Det jobbes videre med å legge alle kurs over i det nye programmet, og dette vil skje gradvis i løpet av året. 

Thea Krogvig Bjørnstad, leder for E-læringsgruppen i Noklus, gleder seg over å kunne tilby nye «up to date» e-læringskurs. «Vi har hatt fokus på å lage faglig gode og interaktive kurs som stiller krav til at deltakerne gjør valg og svarer på spørsmål underveis. Vi tror dette øker læringsutbyttet, og er spent på responsen», sier Thea.

Populære kurs blant studenter

I mars/april åpnet Noklus e-læringskursene for sykepleier-, medisiner- og bioingeniørstudenter, og disse får fri tilgang til kursene ut året. På denne måten bidrar vi til at studenter som i disse tider stiller til tjeneste i primær- og spesialisthelsetjenesten, er bedre rustet til blodprøvetaking og annet laboratoriearbeid. Dette tilbudet er tatt godt imot, og i denne perioden har antall gjennomførte  e-læringskurs økt med cirka 4000. Vi ser på dette som en bekreftelse på at behovet for opplæring i laboratoriearbeid er til stede blant studenter. 

Sist oppdatert: 04.05.2020 12:40:48