Utprøving av hurtigtester for koronavirus

Noklus planlegger begrenset og rask utprøving av hurtigtester for koronavirus

Publisert 23. mars 2020 - oppdatert 16. april 2020

Flere hurtigtester for koronaviruset (covid-19) er på vei inn i det norske markedet. I stedet for å detektere viruset direkte som ved PCR, detekterer de kroppens immunrespons på viruset i form av immunoglobuliner (IgG og IgM). Testene er tilsynelatende attraktive fordi de gir svar i løpet av 10 minutter. Vi vet ikke hvor gode testene egentlig er, ei heller om vi kan stole på positivt svar. Det vi vet helt sikkert, er at de ikke kan brukes til å utelukke infeksjon i inkubasjonstiden eller akuttfasen.

Gode grunner til å være tilbakeholden

Dersom testen blir tatt for tidlig i sykdomsforløpet, har ikke pasienten rukket å utvikle nok antistoffer til at testen blir positiv. Resultatet kan dermed bli en negativ test, selv om pasienten er både smittet selv og sannsynligvis i den mest smitteførende fasen (smitter andre). Dersom man ikke er klar over dette, kan en falske negativ test bidra til både falsk trygghet og økt smitterisiko for andre.

Planlegger begrenset og rask utprøving

I samarbeid med blant andre Folkehelseinstituttet er Noklus i gang med å planlegge en begrenset og rask utprøving av flere hurtigtester som vil foregå på legevaktene i Kristiansand og Bergen, og på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Vi samarbeider med flere leverandører og håper å komme i gang med utprøvingene i løpet av en ukes tid. Vi vil da raskt opparbeide en viss erfaring med testene og kunne sammenligne deres egenskaper med hverandre og med PCR. 

Inntil vi vet mer om hvor gode de faktisk er, oppfordrer vi alle til å være forsiktige med bruken av hurtigtester, og huske på at falske negative tester vil forekomme tidlig i et sykdomsforløp.

Sist oppdatert: 16.04.2020 08:50:31