Fag i fokus 6-20: Intern analytisk kvalitetskontroll

Fag i fokus: Intern analytisk kvalitetskontroll - en nødvendighet?

Publisert 9. desember 2020 - oppdatert 9. juni 2021

I årets siste utgave av spalten "Fag i fokus" spør artikkelforfatteren om intern analytisk kvalitetskontroll er en nødvendighet. Kanskje du allerede har gjettet svaret? God lesning! 

Fag i fokus 6-20: Intern analytisk kvalitetskontroll - en nødvendighet?

Av Anne Rokke, Laboratoriekonsulent i Bodø

                     Noklus

I en travel arbeidshverdag må man prioritere hva som er viktigst, og pasientene er viktigst. Analysering av intern analytisk kvalitetskontroll tar tid, og kommer det pasienten til gode? Eller gjør vi det bare fordi vi vet at ved neste besøk vil laboratoriekonsulentene fra Noklus mest sannsynlig etterspørre hvordan det står til med den interne kvalitetskontrollen?

Hensikt

Grunnen til at man analyserer intern kvalitetskontroll er å oppdage feil i analyseprosessen, slik at man kan rette opp eventuelle feil. Alle laboratorieresultater har en grad av usikkerhet. Usikkerheten bør holdes på et akseptabelt lavt nivå, slik at den ikke påvirker den medisinske beslutningen. Dette for å unngå feiltolking av pasientresultater, som igjen kan føre til feil diagnose/behandling og unødvendig bruk av tid og penger.

Kontrollresultatene

Interne kvalitetskontroller er et kontrollmateriale med kjent verdi. Målingene er påvirket av tilfeldige feil (upresishet) og/eller systematiske feil (uriktighet).  Nøyaktigheten av målingene påvirkes av disse to feilene. Det samme vil gjelde for pasientprøvene. Kvalitetskontroller hjelper til med å si noe om hvilken kvalitet man kan forvente å få på en pasientprøve. Den sammenfatter mesteparten av det som kan gå feil i prosessen, og kan si noe om man har kontroll på eventuelle feil. Dersom det benyttes kontroll i kun ett nivå, bør analysen bli kontrollert i det området hvor den medisinske beslutningen tas, eventuelt i terapeutisk område.

Resultatene kan avsløre:

 • Feil med instrumentet
 • Feil innstilling av instrumentet, f.eks. koding/kalibrering
 • Feil fremgangsmåte ved analysering
 • Feil med reagenser/strimler/kyvetter/kassetter
 • Feil oppbevaring av reagenser/strimler/kyvetter/kassetter
 • Feil prøvevolum
 • Manglende vedlikehold av instrumentet
 • Mangelfull opplæring

 Kontrollen avdekker ikke feil som kan skje under selve prøvetakingen av pasientprøver. Dette må sikres i opplæringen av den ansatte.

Vurdering av kontrollresultater

Kontinuerlig overvåking og registrering av intern kvalitetskontroll gjør det mulig å oppdage om resultatene er på tur ut eller allerede er utenfor anbefalte avviksgrenser. Man vil også se om de tiltakene man setter inn, har en effekt.


Illustrasjon: Noklus

Eksempelet i figuren ovenfor viser at man analyserer en intern kvalitetskontroll for hver 10. pasientprøve. Når kontrollen er innenfor oppgitte avviksgrenser, så regner man også med at kvaliteten på pasientprøvene er god. Dersom et kontrollresultat er utenfor oppgitte avviksgrenser, må feilsøking utføres, og pasientprøver kan dermed ikke analyseres. I tillegg må man vurdere om de siste pasientresultatene er i orden, da feilen allerede kan ha oppstått rett etter forrige godkjente kontroll, f.eks. kan kjøleskapet ha hatt feil temperatur og reagenset har frosset.

Ønsker du hjelp med å få gode rutiner rundt intern kvalitetskontroll og informasjon om hvilken hyppighet du bør ha på kontrollanalyseringen, ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.

Dokumentasjon av kontrollresultatene

Dokumentasjon bidrar til

 • informasjon om egen analysekvalitet.
 • at man kan oppdage endringer i analysekvalitet, f.eks. reagenser med dårlig kvalitet.
 • at personale utfører analysen på samme måte.

Alle kontrollresultater skal føres i kontrollskjema. Det er viktig å påføre fasit med avviksgrenser, lotnummer, dato og signatur. Kontrollskjema skal arkiveres, Noklus anbefaler 3 år. På "Min side" vil man kunne finne ulike kontrollskjemaer med veiledning som beskriver bruken.

Veien til god analysekvalitet

For at man skal kjøre bil alene, må man først få tilstrekkelig opplæring. Det samme gjelder før analysering av pasientprøver. Først starter man med å lese til teoriprøven, som kan sammenlignes med å lese laboratorieprosedyrer og ta e-læringskurs. Grunnleggende kunnskap må på plass! Neste steget er oppkjøringen, og det blir som om man analyserer en intern kvalitetskontroll og tar en pasientprøve under veiledning. Når alt dette er gjennomgått er man klar til å kjøre ut på veien og ta pasientprøver. Helt alene! 

For å dokumentere opplæring har Noklus utarbeidet en opplæringsplan i word-format som kan tilpasses egne behov. Denne finner du på "Min side".

Ønsker du å lære mer om interne kvalitetskontroller, anbefales e-læringskurset om kvalitetsarbeid eller lese på "Min side" om kvalitetskontroller.

 

(Klikk på bildet for å få det større)
Ekstern kvalitetskontroll er et tilbud fra Noklus.
Intern kvalitetskontroll må du selv ta ansvaret for.


En nødvendighet?

Alle ønsker jo at pasientene skal være i fokus, og at de skal få rett behandling. Da må man vite at prøveresultatene er til å stole på. Først når man har resultater på interne kvalitetskontroller over tid, får man et mål på om man har lykkes. Svaret på spørsmålet stilt innledningsvis, er at om man skal være sikker på at man gir ut korrekte resultater på pasientprøver, er interne kvalitetskontroller en absolutt nødvendighet!


Referanser: 
Noklus, elektroniske dokumentstyringssystemet EQS; Noklus kurspakke; Kurs 2, Analytisk kvalitetskontroll (11.11.20)
www.noklus.no; "Min side"; E-læring; Kvalitetsarbeid (11.11.20)
www.noklus.no; "Min side"; Laboratorieprosedyrer; Analytisk kvalitetskontroll (11.11.20)

Sist oppdatert: 09.06.2021 10:49:50