Aktuelt fra Noklus

Prestisjetung pris til Sverre Sandberg - EFLM Award for Scientific Achievements in Laboratory Medicine
21.april 2022

Prisen er den høyeste utmerkelsen en kan få innen laboratoriemedisin i Europa, og Sverre Sandberg er svært glad for anerkjennelsen. "Det betyr mye å få denne prisen etter 40 år i laboratoriemedisinens tjeneste", sier Sandberg. Prisen ble delt ut under åpningsseremonien til EuroMedLab kongressen i München som gikk av stabelen 10.-14. april.

Månedens tema, januar: "Er testen din av den sensitive typen?"
1.januar 2022

Nytt år og nye muligheter - og en rykende fersk plakat i serien "Månedens tema". Vi fokuserer fremdeles på hurtigtester, og denne gangen er det begrepet "sensitivitet" vi trekker frem. 

På innsiden: Hvordan foregår en SKUP-utprøving?
20.desember 2021

Mange av analyseinstrumentene på det norske markedet har vært gjennom en objektiv utprøving der analysekvalitet og brukervennlighet har blitt evaluert, en såkalt «SKUP-utprøving». Men hva er SKUP og hvordan fungerer en slik utprøving? Vi er med når Legehuset Varden prøver ut et analyseinstrument for HbA1c.

Ledig stilling - seksjonsleder for Ekstern kvalitetssikring
16.desember 2021

Vi søker etter en faglig sterk, entusiastisk og løsningsorientert person til å lede denne seksjonen. Noklus prioriterer høy faglig kompetanse, en aktiv og utadrettet virksomhet og et nært samarbeid med relevante fagmiljø internt og eksternt.

Anbefaler 7 av 13 selvtester i det norske markedet
15.desember 2021

Noklus har vurdert tretten selvtester for covid-19 som vi har funnet på markedet i Norge. Av de tretten, kan vi anbefale sju, basert på tilstrekkelig produsent- og leverandøruavhengig dokumentasjon som bekrefter at testen er pålitelig, samt at den har norsk bruksanvisning.

Preanalyse - veien til et riktig prøvesvar
13.desember 2021

De fleste feil skjer før laboratorieprøvene blir analysert, og kan gi store konsekvenser for behandlingen av pasienten. Derfor er det viktig at alle som behandler blodprøver, urinprøver og annet biologisk materiale har kjennskap til preanalytiske forhold, og hvordan man kan unngå feil.

Elektronisk spørreundersøkelse om covid-19 hos personer med diabetes
10.desember 2021

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Registeret jobber med å få økt kunnskap om risikoen for å få covid-19, og om forløpet hos pasienter med diabetes som får en slik infeksjon. Svarene som kommer inn, vil bli sammenstilt med data som er i registeret fra før.

Månedens tema, desember: "Ikke la meg bli for kald"
1.desember 2021

Denne måneden har vi vært i arkivet og funnet en plakat som passer godt nå når vi er inne i den kalde årstiden. Prøvene som fraktes mellom laboratoriene må sendes og oppbevares forskriftsmessig, også med tanke på temperaturer!

Bruk Noklus diabetesskjema! Kanskje blir det iPad?
25.november 2021

Alle legekontor som sender inn data fra Noklus diabetesskjema til Norsk diabetesregister for voksne på 10 pasienter eller mer innen utgangen av 2021, er med i trekningen av en iPad! Dataene må være fylt ut i 2021.

"På innsiden": Svaret ligger i Noklus-kontrollen
16.november 2021

Hvis utsagnet "Noklus-kontrollen er på vei!" lyder kjent, er du trolig én blant 3500 deltakere i Noklus som mottar en hvit konvolutt med kontroller med jevne mellomrom. Men hva skjer med Noklus-kontrollen før den havner i konvolutten? Og hvorfor har denne lille beholderen så stor verdi? Vi inviterer igjen bak kulissene i Noklus.

Hva kan årsaken til uventet høy PT-INR være?
9.november 2021

Har du opplevd at en pasient plutselig får uventet høyt PT-INR-resultat uten at det kan forklares? Kanskje varierer PT-INR-verdien hos denne pasienten ganske mye fra gang til gang også? Årsaken til for høyt PT-INR-resultat kan være så mye, og pasientene bør leve et ganske regelmessig liv for å få en stabil PT-INR-verdi. Allikevel kan det av og til dukke opp uforklarlige resultater, og i denne artikkelen kan du lese litt om en mulig årsak.

Ny rapport: Afinion 2™ Analyzer for måling av HbA1c
5.november 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport; SKUP/2021/126. Rapporten er fra en utprøving av Afinion 2™ Analyzer for måling av HbA1c.

Noklus deltok i høring på Stortinget
4.november 2021

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, og økonomi- og markedssjef, Siri Fauli, stilte i dag på Stortinget for å appellere til myndighetene om ikke å stanse et pågående prosjekt for å sikre riktige prøvesvar i hjemmetjenesten. Sandberg fikk tre minutter til disposisjon for å fremme Noklus sitt budskap.

Introduksjonskurs for nyansatte i Noklus 2.-3. november
2.november 2021

Ni nye kolleger fra våre lokalkontorerer rundt om i landet, og fire nye kolleger fra hovedkontoret, er nå samlet i Bergen til introduksjonskurs for nyansatte. Med på introduksjonskurset er også to leger i spesialisering fra Haukeland sykehus. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Månedens tema, november: "Til deg som har diabetes"
1.november 2021

Plakaten denne måneden er en informasjonsplakat fra Norsk diabetesregister for voksne. Denne retter seg til personer med diabetes, og egner seg derfor godt til å henges opp på venterommet.

Stor støtte til at Stortinget fortsatt skal bevilge penger til bedring av laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten
28.oktober 2021

Noklus høster stor støtte fra ulike organisasjoner etter at det i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslås å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til et pågående prosjekt for å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten. Organisasjonene er samstemte i at bevilgningen bør opprettholdes. 

Gro Gidske inn som styremedlem i EQALM
26.oktober 2021

Gro Gidske er valgt inn som styremedlem i The European Organisation for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM). EQALM er en paraplyorganisasjon for EQA-organisasjoner i Europa, og Gro trer inn i styret fra 2022. Gro Gidske er produksjonsleder for kontrollmateriale i Noklus og tar for tiden en doktorgrad. Vi gratulerer!

Ny SKUP-rapport: Clinitest Rapid Covid-19 Antigen Test
22.oktober 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av en hurtigtest for pasientnær analysering av SARS-CoV-2 antigen (Ag). Testen er beregnet for helsepersonell.

"På innsiden" - En laboratoriekonsulents hverdag
15.oktober 2021

Deltakerne våre i primærhelsetjenesten assosierer nok Noklus-navnet først og fremst med laboratoriekonsulentene våre. Ikke så rart, siden det er laboratoriekonsulentene ved de lokale Noklus-kontorene rundt i landet som har den tetteste kontakten med dem. Men hvordan jobber en laboratoriekonsulent?

Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet for 2022
13.oktober 2021

Det er i statsbudsjettet for 2022 foreslått å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvis bevilgningen blir avviklet, vil 10 av 19 tidligere fylker motta bare delvis, eller ikke motta, noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det vil resultere i en betydelig skjevfordeling når de resterende fylkene nå selv må betale for noe andre har fått gratis.

Ny SKUP-rapport: Actiste
11.oktober 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra en utprøving av blodsukkerapparatet Actiste.

Ærespris til overlege Pål Arne Jenum
8.oktober 2021
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har tildelt Pål Arne Jenum ærespris for hans over 40-årige innsats innen fagfeltet. Noklus er stolt over å ha Pål Arne med på laget. Han er ansatt i en 20 % stilling som overlege i Noklus, for å styrke vårt arbeid innen mikrobiologi. Vi gratulerer!
Vellykket fagmøte for medisinsk biokjemiske laboratorier
7.oktober 2021

Dagen etter fagmøtet på Solstrand i mars 2020, stengte Norge ned. Ventetiden ble lang, men gleden var stor da vi endelig kunne møtes igjen til årets fagmøte på Grand Hotel Terminus i Bergen 27.-29. september. Det ble faglige foredrag, workshop, gruppearbeid og sosialt samvær for de drøyt 100 påmeldte fra medisinsk biokjemiske laboratorier. 

Studie: Måling av PT-INR hos pasienter med APS
5.oktober 2021

I en studie utført ved Noklus har avdelingsingeniør Hege Alvheim undersøkt om differansene mellom ulike PT-INR-instrumenter var større for pasienter med antifosfolipidsyndrom (APS), enn for pasienter uten APS. Det var generelt godt samsvar mellom APS-gruppen og kontrollgruppen, men for noen få APS-deltakere ble det funnet stor forskjell mellom ulike målemetoder.

Månedens tema, oktober: "Ny anbefaling vedrørende glukoseinstrumenter"
1.oktober 2021

Har du fått med deg at det nå er åpnet opp for bruk av enkelte pasientnære analyseinstrumenter (PNA) ved diagnostikk av diabetes? Månedens tema setter på nytt søkelyset på dette, og viser deg hvor du finner informasjon om de nye anbefalingene.

Nytt e-læringskurs om glukosemåling på legekontor!
30.september 2021

Glukosemåling er et nyttig verktøy ved diagnostikk og behandling av diabetes, og kan være livreddende i akutte situasjoner. Nå lanserer vi et helt nytt e-læringskurs for alle som utfører glukosemåling på legekontor. Kurset har en varighet på cirka 40 minutter. Når kursprøven er bestått, vil du motta kursbevis.

Kontrollprogram for SARS-CoV-2 antigen hurtigtest
27.september 2021

I midten av august i år sendte Noklus ut den aller første utsendelse med kontrollmateriale for analysering av SARS-CoV-2 antigen ved hjelp av hurtigtester. Totalt 55 deltakere var påmeldt, og grensestasjoner utgjorde nesten halvparten av dem. Resultatene fra utsendelsen var generelt gode. 

Tester for blod i avføring
10.september 2021

Det vil være behov for økt kunnskap om ulike analysemetoder for blod i avføring når screeningprogram for kolorektalkreft starter opp i Norge. Test for blod i avføring bør benyttes hensiktsmessig, og man bør derfor ha økt fokus på bruken av disse testene. 

 

Ledig stilling som seksjonsleder for SKUP
9.september 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. Noklus leder dette arbeidet, og vi søker nå etter en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert seksjonsleder til en 100 % fast stilling. 

Kort oppfriskningskurs i celleprøvetaking fra livmorhals
7.september 2021

Den årlige #sjekkdeg-kampanjen er i gang, og kvinner mellom 25 og 69 år oppfordres til å delta i screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Hvert år blir imidlertid 13 000 slike screeningprøver registrert som uegnede, her i Norge. Derfor har Noklus, i samarbeid med Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret, utarbeidet et kort oppfriskningskurs. Lenke til kurset finner du nederst i saken.

Vi gratulerer Tone Bukve med PhD-graden!
3.september 2021

Stipendiat og forsker ved Noklus, Tone Bukve, disputerte i dag for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "External quality assurance of point-of-care testing: Participant performance and commutability of the control material". Vi gratulerer så mye med PhD-graden!

Månedens tema, september: "Selv om vi er gamle kjente"
1.september 2021

Med plakatene "Månedens tema" ønsker Noklus å sette fokus på ett viktig laboratorierelatert tema hver måned. Denne måneden har vi funnet en plakat fra arkivet vårt, men dette temaet kan ikke gjentas for ofte. Plakaten handler om pasientidentifikasjon, som er en viktig del av prøveprosessen.

Stor oppslutning om kasuistikk for tester for okkult blod
31.august 2021

I slutten av mai sendte Norsk forening for allmennmedisin ut en kasuistikk fra Noklus som omhandlet bruk av tester for okkult blod i avføring. Oppslutningen om denne var svært god, og Noklus har nå mottatt mange svar som skal danne grunnlag for en spesialistoppgave. 

Noklus samles i Tromsø i anledning landskonferansen
31.august 2021

Det er tid for Noklus sin årlige landskonferanse, og vi er glade for at denne lar seg gjennomføre. Komiteen gleder seg til å ønske kolleger fra hele landet velkommen til vakre Tromsø. "Det er ekstra utfordrende å planlegge en konferanse i pandemitiden, men da er det motiverende med hyggelige tilbakemeldinger fra kolleger i hele landet som gleder seg til å samles for faglig påfyll og tilnærmet vanlig sosial kontakt", forteller laboratoriekonsulentene i Tromsø.  

Nytt kontrollprogram: SARS-CoV-2 antigen hurtigtester
16.august 2021

Noklus tilbyr nå gratis deltakelse i et helt nytt kontrollprogram - kontroll av SARS-CoV-2 antigen hurtigtester. Programmet er fortrinnsvis rettet mot grenseoverganger i Norge, og første utsendelse av kontrollmateriale er i dag. Helsedirektoratet anbefaler alle grensestasjoner å delta i kontrollprogrammet - for å sikre riktige analysesvar. 

Månedens tema, august: "For varmt"
1.august 2021

Blir det varmt på laboratoriet? Husk at både analyseinstrumenter og reagenser som regel har en maksimal brukstemperatur. Informasjon om brukstemperatur finner dere i laboratorieprosedyrene på "Min side".  

"Sommerpraten": Sanitetssoldatene holder seg oppdaterte med Noklus
28.juli 2021

Sykestua Høybuktmoen på Garnisonen i Sør-Varanger støtter Grensevakten med helsetilbud til vernepliktige og medisinsk selektering av militært ansatte. Sykestua er deltaker i Noklus, og flittig bruker av våre prosedyrer og e-læringskurs. Vi har bedt avdelingssykepleieren fortelle om arbeidshverdagen ved sykestuen, og hvordan denne endret seg da pandemien kom. Vi vil også vite hva de gleder seg til når hverdagen normaliserer seg!  

"Sommerpraten": Arbeidsdagen ved Melhus legesenter
21.juli 2021

Melhus legesenter er et relativt stort legesenter i Melhus kommune sør for Trondheim. På dagtid er de også legevakt for kommunen, noe som gjør at de plutselig må rykke ut til ulykker eller akutt sykdom, noe som gjør at arbeidsdagen aldri blir rutinepreget og kjedelig. Bioingeniør Wenche Iren Grøtan forteller oss hvordan arbeidsdagen har endret seg etter pandemien. 

"Sommerpraten": Bli med på innsiden av teststasjonen på Jæren
15.juli 2021

Vi har snakket med Ellen Marie Kalberg, avdelingsleder ved Klepp og Time legevakt, om hvordan de har opplevd arbeidshverdagen under pandemien. Kalberg kan fortelle om travle dager og kjappe omstillinger, men også om optimisme, godt arbeidsmiljø og støttende kolleger.  

 

Egenkontrollkurs: "Jeg har tatt hverdagen tilbake"
7.juli 2021

Det sier Harry Monsen, en av våre deltakere på vårens kurs i egenkontroll av warfarin/marevanbehandling. På kurset, arrangert av Noklus Bodø for pasienter fra Nordland, fikk deltakerne opplæring i å måle sin INR-verdi, og lærte å endre sin dosering på en trygg måte. "Det har gitt meg en større forståelse for sykdommen", sier Monsen.

En rolig pensjonisttilværelse for vår styreleder? Neppe.
5.juli 2021

Generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Noklus, Geir Riise, har nå låst døren til det ordinære arbeidslivet for siste gang. Men han girer ikke så mye ned av den grunn. Han gleder seg aller mest til å tilbringe mer tid sammen med familien og til å lese flere bøker. Men i tillegg skal han ivareta et styreverv eller to, eller flere,  ja, og så skal han jobbe litt som lege, da.

Månedens tema, juli: "La venterommet bli et pusterom"
1.juli 2021

Skal du rydde litt på venterommet i sommer? Hva med å henge opp "Månedens tema" - plakat? Med denne kan du både pynte opp og informere om en preanalytisk faktor. Plakaten forteller nemlig pasientene at de skal sitte i ro i 15 minutter før blodprøvetakingen, og det kan vel være nyttig informasjon for dem som står og tripper utenfor laboratoriet?

En urinprøve: Så enkelt, men likevel så vanskelig
22.juni 2021

"Å ta med urinprøve til legen har vi gjort i uminnelige tider. I min oppvekst trodde jeg at uansett hva jeg skulle til legen for, burde jeg ta med en urinprøve, for sikkerhets skyld. Hva «kontordamen», som det den gang het, gjorde med urinprøven jeg hadde med i et pilleglass, fikk jeg aldri vite", forteller Wenche Iren Bjelkarøy. Hun er avdelingsingeniør i Noklus og ansvarlig for den årlige pre- og postanalytiske utsendelsen fra Noklus.

Akkreditert arrangør av program for ekstern kvalitetssikring
18.juni 2021

Noklus er nå akkreditert arrangør av program for ekstern kvalitetssikring. Norsk akkreditering har innvilget akkreditering for åtte kontrollprogram, der fire er rettet mot sykehus- og private laboratorier (CRP hjertemarkør, CRP infeksjonsparameter, hematologi og koagulasjon), tre mot medisinske laboratorier som benytter pasientnære instrumenter (CRP, glukose og hemoglobin) og ett mot begge disse deltakergruppene (HbA1c).

Laboratoriemedisin - nytt e-læringskurs for leger!
15.juni 2021

Noklus har nå publisert et helt nytt e-læringskurs for allmennleger og sykehjemsleger, og tema for kurset er "laboratorieprøver ved infeksjoner i primærhelsetjenesten". Kurset finner du på "Min side", og det er godkjent som seks timers valgfritt kurs for spesialiteten allmennmedisin og samfunnsmedisin, og for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Ledig stilling som laboratoriekonsulent i Trondheim
9.juni 2021

Vi har ledig en 100 % stilling som laboratoriekonsulent (fast) ved vårt Noklus-kontor i Trondheim. Hovedarbeidsoppgavene er opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten i den sørlige delen av Trøndelag. Søknadsfrist er 21. juni 2021.

Fag i fokus: Hvilken informasjon kommer fra Noklus?
8.juni 2021

Noklus har behov for å nå dere deltakere i primærhelsetjenesten med ulik informasjon. Til tider kan det bli en del e-poster, men vi sender dere bare det vi mener er nødvendig informasjon. I denne utgaven av Fag i fokus vil vi redegjøre for hvilken informasjon som sendes, og hvorfor denne er nødvendig.

Er dere i gang med opplæring av sommervikarer?
7.juni 2021

Snart er sommervikarene på plass ved blant annet legekontor og sykehjem i hele landet, og mange av dem har mye nytt å sette seg inn i. Opplæring er viktig for sikre faglig forsvarlighet og gjøre dem trygge i jobben. Som deltaker i Noklus har dere tilgang til nyttige hjelpemidler som kan brukes ved opplæring i laboratoriearbeidet.

Månedens tema, juni: "Drukner dere i papirer?"
1.juni 2021

Det kan til tider bli mye informasjon å holde styr på. Denne måneden vil vi derfor minne våre deltakere om at mange av skrivene fra Noklus ligger i Innboks på "Min side". Tidligere het denne menyknappen Arkiv, men den er nylig omdøpt til Innboks.

Ny SKUP-rapport: qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren
31.mai 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport; SKUP/2021/123. Rapporten er fra utprøving av qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren (dry) som måler INR med en modifisert Owren metode.

Kasuistikk om tester for okkult blod i avføring
26.mai 2021

I dag sender Norsk forening for allmennmedisin ut en e-post til sine medlemmer, der allmennlegene oppfordres til å svare på en kort kasuistikk fra Noklus. Denne omhandler bruk av tester for okkult blod i avføring. 

Ledig stilling som laboratoriekonsulent i Elverum
4.mai 2021

Noklus søker en entusiastisk kollega i 100 % fast stilling som laboratoriekonsulent til lokalkontoret ved Sykehuset Innlandet (SI) Elverum. Noklus har fem laboratoriekonsulenter i Innlandet, og disse er lokalisert på SI Lillehammer, SI Gjøvik og SI Elverum. 

Søknadsfrist: 18. mai 2021.

Månedens tema, mai: "Trygg svaroverføring"
1.mai 2021

En analyseprosesess kan deles i tre faser; preanalyse, analyse og postanalyse. Denne månedens temaplakat setter fokus på den postanalytiske fasen, og budskapet handler om trygg overføring av prøvesvar.  

Ledig ett års 20 % prosjektstilling for allmennlege
23.april 2021

Noklus/Norsk diabetesregister for voksne (NDV) søker en allmennlege til en 20 % prosjektstilling med varighet i ett år. NDV arbeider for å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes, og vi søker etter en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert allmennlege som er opptatt av kvalitetsarbeid. Søknadsfrist er 9. mai 2021.

Retningslinje Roche antigen hurtigtest - selvtesting
21.april 2021

Helsemyndighetene ønsker å bruke massetesting ved undervisningsinstitusjoner og i barnehager i kommuner med høyt smittepress. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Noklus derfor utarbeidet en brukerveiledning for selvtesting med Roche antigen hurtigtest.

Fag i fokus: Smittsomme sykdommer under pandemien og noen aspekter ved immunitet og diagnostikk
20.april 2021

I årets andre utgave av "Fag i fokus" har artikkelforfatter sett nærmere på hvordan smittsomme sykdommer har utviklet seg under koronapandemien. I tillegg belyser han temaene immunitet og diagnostikk med antigen hurtigtester.

Ledig stilling som laboratoriekonsulent i Kristiansand
9.april 2021

Vi søker etter en bioingeniør i 100 % stilling som laboratoriekonsulent ved vårt kontor i Kristiansand. Stillingen innebærer opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid ved legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste i vestre del av Agder. Søknadsfrist er 25. april. 

Månedens tema, april: "Ikke bli en tørrpinn"
1.april 2021

Husker du og dine kolleger å sette lokket på strimmelboksen etter bruk? Ikke alltid? Da kan dere gjerne henge opp plakaten "Månedens tema". Denne er en påminnelse om at reagenser kan bli ødelagte dersom du ikke lukker lokket på boksen med strimler/kyvetter. 

Ledig stilling som bioingeniør ved Noklus hovedkontor
18.mars 2021

Vi har ledig en midlertidig stilling i 100 % som bioingeniør/avdelingsingeniør, med varighet i ett år, og med mulighet for forlengelse. Vi søker etter en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert person. Erfaring i kvalitets- og laboratoriearbeid innen laboratoriemedisin er en fordel. Søknad sendes snarest og innen 06.04.21.

Tett oppfølging av hjemmetjenesten i koronaåret 2020
16.mars 2021

Til tross for pandemien som traff Norge for drøyt et år siden, har Noklus hatt tett kontakt med de 354 hjemmetjeneste-enhetene som er deltakere i Noklus. I tillegg til at 110 besøk ble gjennomført, ble det gitt 741 oppfølginger via e-post eller telefonmøter. Til sammen cirka 1000 deltakere deltok på 116 lokale kurs.

Reviderte retningslinjer åpner for bruk av enkelte PNA-instrumenter ved diagnostikk av diabetes
1.mars 2021

Bruk av pasientnære analyseinstrumenter (PNA) ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes har tidligere blitt frarådet, da kvaliteten på instrumentene ikke har vært god nok til dette formålet. I Helsedirektoratets reviderte retningslinjer åpner man nå for bruk av enkelte PNA-instrumenter for lokal analysering av glukose i diagnostisk sammenheng. Disse instrumentene bør være anbefalt av Noklus.

Månedens tema, mars: "Ny anbefaling vedrørende glukoseinstrumenter "
1.mars 2021

Denne måneden har vi fullt fokus på glukose og de nye anbefalingene vedrørende glukoseinstrumenter til bruk i diagnostikk. Helsedirektoratets reviderte retningslinje for diabetes åpner for bruk av enkelte pasientnære analyseinstrumenter ved diagnostikk av diabetes. "Månedens tema"-plakat viser hvor dere finner samlet informasjon om de nye anbefalingene.

Digital undervisning for sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik
26.februar 2021

Sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik har ved to anledninger i år fått digital undervisning av Noklus sin laboratoriekonsulent Sonja Rotstigen Jørgensen. Temaet var preanalyse og blodprøvetaking, og undervisningen ble streamet til hhv 128 og 200 studenter. Studiestedet troner også høyt på statistikken over gjennomførte Noklus e-læringskurs, med over 1000 kursbevis utstedt bare i år!   

Antigen hurtigtest - ny utprøving gjennomført
25.februar 2021

Noklus har nå gjennomført utprøving av Roche sin SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (SD Biosensor/Roche), som er én av de to antigen hurtigtestene for covid-19 som helsemyndighetene kjøpte inn for å sikre nasjonal testkapasitet. Noklus har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert denne hurtigtesten.

16 studiesteder blir deltakere etter endt gratisperiode
18.februar 2021

Da pandemien traff Norge i mars i fjor, ble det tidlig klart at det kunne bli behov for ekstra hender i helsetjenesten. Derfor ga Noklus utdanningsinstitusjoner for medisiner-, bioingeniør-, vernepleie- og sykepleiestudier fri tilgang til våre e-læringskurs ut fjoråret. Dette for at studentene ved mangel på helsepersonell kunne stille best mulig forberedt til den laboratoriefaglige delen av tjeneste i helsevesenet. Tilbudet ga mersmak, og nå har vi fått 16 studiesteder som nye deltakere i Noklus.

Fag i fokus: Prosedyrer kan redde liv!
10.februar 2021

Årets første utgave av "Fag i fokus" handler om bruk av prosedyrer, og hvilke prosedyrer deltakere i Noklus har tilgang til. Ved å være kjent med innholdet i prosedyrene og bruke dem aktivt, kvalitetssikrer vi utførelse av arbeidsoppgaver og bidrar til økt pasientsikkerhet. 

Variasjon i laboratorietilbudet i hjemmetjenesten
8.februar 2021

Kartlegging i hjemmetjenesteprosjektet vårt viser variasjon i hvordan laboratoriearbeidet er organisert i hjemmetjenesten, noe som fører til ulikhet i tilbudet til innbyggerne i landet vårt. Derfor har vi sendt en henvendelse til Lokalt samarbeidsutvalg for legetjenesten (LSU) i kommunene, der vi ber dem sette hjemmetjenestens laboratoriearbeid på dagsorden.

Månedens tema, februar: "Lærer vi av våre feil?"
1.februar 2021

"Månedens tema" for februar handler om hva vi gjør når vi oppdager feil i praksisen. Unngår vi å snakke om det, eller benytter vi anledningen til å lære av våre feil?  

Vi lanserer helt nytt e-læringskurs om kvalitetsarbeid
29.januar 2021

Kvalitet er et begrep du ofte hører i sammenheng med helsetjenester, og det kan kanskje høres tørt og kjedelig ut? Vi lover deg at kvalitetsarbeid kan være både spennende og lærerikt! Det vil du se i vårt nye e-læringskurs.

CRP - en av de mest brukte analysene i primærhelsetjenesten
28.januar 2021

CRP er en av de mest brukte laboratorieundersøkelsene i Norge, og analysen brukes hyppig ved spørsmål om infeksjon hos pasienter i alle aldre. I dag har vi vært i arkivet vårt og funnet fram en artikkel som kan friske opp gammel kunnskap, og kanskje gi dere mer kunnskap, om CRP. 

Ledig stilling som statistiker - prosjektstilling 50 %
22.januar 2021

Diabetesregisteret for voksne har ledig en 50 % prosjektstilling som statistiker, med varighet i ett år og mulighet for forlengelse. Vi søker en engasjert medarbeider med sterke analytiske evner, interesse for helsedata og god formidlingsevne.

Stor økning i antall gjennomførte e-læringskurs
22.januar 2021

2020 ble året da Noklus måtte legge de store Noklus-kursene på vent, og heller satse på digitale møter og kurs, og mindre fysiske kurs når det lot seg gjøre. Heldigvis hadde vi et ess i ermet, og aldri før har så mange gjennomført våre e-læringskurs i løpet av ett år. 

Oppdatert e-læring for leger - Antigen hurtigtester
20.januar 2021

Vi har oppdatert e-læringskurset for leger med et nytt kapittel om antigen hurtigtester ved covid-19. Hvilken test for covid-19 skal man bruke når? Kurset tar også for seg PCR-test for sars-CoV-2 og serologiske tester for covid-19.

To millioner i ekstrabevilgning til Diabetesregisteret
18.januar 2021

Norsk diabetesregister for voksne (NDV) har mottatt en engangsbevilgning over statsbudsjettet på to millioner kroner for å styrke arbeidet med innhenting av data fra primærhelsetjenesten.

Fra samtykkebasert til reservasjonsbasert register
14.januar 2021

Norsk diabetesregister for voksne (NDV) gikk nylig fra å være et samtykkebasert register, til å bli et reservasjonsbasert register. Dette er noe NDV har kjempet lenge for, fordi de mener at endringen kan gi økt innrapportering til registeret både fra sykehus og allmennpraksis. 

Rapport klar - LumiraDx SARS-CoV-2 antigen test
11.januar 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av et bærbart instrument for pasientnær analysering av SARS-CoV-2 antigen (Ag).

Når er det anbefalt å bruke antigen hurtigtester?
6.januar 2021

Vi har oppdatert e-læringskurset om prøvetaking ved covid-19, og fått inn et kapittel om antigen hurtigtester. Her får du innføring i når det er anbefalt å bruke antigen hurtigtester, og hvilken kunnskap du må ha for å utføre og lese av testene.